Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TIENDE HOOFDSTUK

DE VELDSLAGEN IN DE GRENSGEWESTEN

i. OP HET OOSTELÜK DEEL VAN HET OORLOGSTOONEEL

IJ teekenden hiervoren aan, dat het Fransche offensief in den Elzas, toen het op 7—10 Augustus mislukt was, weldra hervat zou worden. Daartoe werd nu een afzonderlek „leger

van den Uizas gevorma; ^waarsciujnuj». u> mi uci 7e Fransche leger geweest).,yJHet bestond hoofdzakelijk uit onderdeelen van het ie Leger, als het 7e legerkorps; de 44e divisie uit Afrika, voorts 4 reserve-divisiien, 5 bataljons Alpenjagers en 1 cavalerie-divilfe. Het bevel werd opgedragen aan generaal Pau, die in actieven dienst hersteld was. .

De Duitschers hadden hun 7e Leger bij het oe aangetrokken; in den Elzas bleven alleen landweeren Ersatz-troepen beschikbaar. Deze konden aan het Leger van den Elzas geen voldoenden weerstand bieden. De troepen^van generaal Pau namen de voornaamste passen der Vogezen en den Dononberg in bezit, sloegen de Duitschers bij Dornach en bezetten 0Ö3M Augustus Mühlhausen voor de tweede maal. Zij drongen daarna verder door, tot hun voorposten nabij Colmar stonden. Toen werden deze troepen zonder verwijl gevorderd voor meer dringende diensten, ter verdediging van Nancy en van Parijs. Zij ontruimden dus den Elzas wederom, 'verlieten Mühlhausen andermaal op 25 Augustus, gaven de passen prijs en het Leger van den Elzas

Sluiten