Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegenaanval op Ruprecht's rechter flank, die echter zonder gevolg bleef.

Generaal Dubail was, onder gestadig vechten, teruggetrokken van Saarburg op Baccarat en St. Dié; hij kon het maiferieel, dat voor een belegering VMtrStraatsburg medegevoerd wërd^fiPVéiïigheid brengen, door stand te houden op de Vogezen en den Donon. Hij week verder terug tot achter de Meurthe. De strijd werd daarna voor de „Trouée de Charmes" *) voortgezet.

De uitslag van deze operatiën in Lotharingen was voor de Franschen zeer ongunstig. Sommige korpsen hadden wel is waar met schitterende dapperheid gestreden, maar de houding van andere troepen was niet onberispelijk geweest. Joffre schrijft er van: „II y eut de nombreuses défaillances dans nos grandes unités, dont plusieurs, surprises ou mal engagées, ont fondu trés rapidement et refflïé, exposant les unités voisines a des pertes sévères." Naar het schijnt was hier een zekere overdrijving van den „offensieven geest," gepaard,aan minachting voor niet-permanent-versterkte stellingen in het spel. Maar zeer stellig was hier van invloed, dat de Duitschers hun krachtige artillerie veel beter wisten te gebruiken, door betere methodes en nieuwere hulpmiddelen voor waarneming en regeling.

Omstreeks 25 Augustus hernamen de Fransche

l) Charmes is een Fransch stadje op den linker oever van de Moezel. Aan de overzijde der rivier ligt het uitgestrekte „Forêt de Charmes."

Fernand. Engerand schrijft int «ijn werk omtrent den „secteur de Briey": „A 1'est, deux grandes diguesdéfenWÏërt Tune constituée par lèVCótes de Moseflè, 1'autre par les Hauts de Meuse, avec comme musoirs Belfort et Epinal, Toul et Verdun. Entre oei deux digues, la grande trouée de Charmes. Au nord des Hauts de Meuse, la trouée dé Stenay."

Sluiten