Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*8e korps moe^Mn'dientengevolge eveneens wijl*»* zü gingen resp. tot Mettet en Walcourt terug.

Tegen het einde van den dag had Lanrezac de overtuiging verkregen, dat langer standhouden niet kon baten en dat het 5e Leger zoo snel mógelijk den terugtocht moest aanvaarden. Hetr leger van von Haüsen was bij Hastières en bij Onhaye reeds op •dSn tlinker Maasoever; bij Dinant woedde een hevige strijdliViln Givet tot Mézières waren^ecbts eenige bataljons reservisten voor bewaking van de Maas beschikbaar. De, Noordelijke forten van Namen waren gevallen en de Duitschers drbBgen' in de stad door. De kracht van het 5e Leger was wel is Waar nog niet gebroken, maar de toestand van het ae en het 10e korps werd niettemin verontrustend. Het EngelscHfc leger was, zooals nader zal blijken, in een strijd tege^tftritsche overmacht gewikkeld, den Opperbevelhebber Joffre kwam geenerlei

beLanrezac Vlittangde geen herhaling te bewerken van het ^Sedan vantiByo." De rechtei^ervatt »m leger was geheel ontbloot; een doordringen van ion Hausen kon het in den rug bedreigen.

Deze overwegingen leidden Lanrezac nog in den avond van 23 Augustus tot het besluit — zonder vooraf de goedkeuring van generaal Joitre te vragen — dat het 5e Leger moest terugtrekken.

Wij moeten nu alvorens verder te gaan, mededeelen hoe het gesteld was met generaal von Hausen's 3e Duitsche Leger.

Dit leger was met twee legerkorpsen m eerste* en een in tweede Knie — na 1 koips voor den aanval op Namen te hebben afgestaan—aan deMaas gekomen. Von Hausemtékende eenigszinsop de toezegging van ■ von Bülow, dat deze hem den Maasovergang gemakkelijk zou maken, maar hij ontving integendeel her-

Sluiten