Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f bleef evenwel zorgen voor dekking tegen AmiensAvre op de rechter flank, en het ie Leger liet voors-

I honds nog slechts i| legerkorps — het 3e en de helft van het 9e — op den linker oever van de Oise -overgaan.

Een oprukken naar La Fère-Laon, zooals gene-

SCHETS NO. 7

De toestand op 31 Augustus.

kraal von Bülow later met aandrang verzocht had, Wn ten volle partij te trekken van de overwinning)' rcwerd door generaal von Kh^kpprincipiieïf onjuist ^geoordeeld en dan ook buiten beschouwing gelatten. Dit kon trouwens lÜümer geschied»!; als een eeenvoudige, tijd«hjlM^4a<ttis«Aeondersteutóng, zooitofcèrstgenoemde legercommandant Ü&é beweerde bbedoeld te hebben.

Sluiten