Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de korpstreinen heerschte wanorde. Zij versperden de wegen voor de troepen, zoodat deze niet tot rust konden komen en in de hoogste mate uitgeput waren, "ömrezac en Palat schriften, dat nog nimmer een lege¥,*m zulke moeilijke omstandigheden heeft verkeerd, als het Fransche 5e Leger na 30 Augustus. 331fróSc&en het 5e Leger en de Engelschen bestond |*e^!reSIBifid7TElk leger marcheerde op zich zelf.

Ook de toestand van het 6e Leger had door den langen, sneHe# terugtocht geleden. Ongunstige berichten, geruchten over verraad, vermeerderden den moreelen'dtuk. De 55e reserve-iéMslé> die onopHöudelijk en snel had moeten mareheéiwn, vertoonde een ongunstig beeld. Talrijk*'achterblijvers zaten op voertuigen en kanonnen. Er heerschte, ook bij het 7e legerkorps, groote wanorde.

Toch wareé?deze troepen in staat onmiddellijk over te gaan tot den^önval, waarbij de buitengewoon gunstige tactische toestand tegenover den Duits^hett rechter vleugel een factor vSBP' groote beteekenis was. Ongetwijfeld zou, zooals Joffre aan den minister van oorlog schreef, een nederlaag van deze troepen in het te ondernemen offensief, voor het land de*£ieest noodlottige gevolgen gehad hebben.

Sluiten