Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEERTIENDE HOOFDSTUK (vervolg)

2e. DE BEVELEN VOOR HET FRANSCHE OFFENSIEF

Op 4 September, te 6 uur n.m., vaardigde Joffre »jn bevelen uit voor het met Galliéni overeengekomen offensief.

Zij gingen uit van de opvatting, dat de uiterste Imker vleugel der geallieerden rijn krachten moest concentreeren tegen den gewaagden toestand van het ie Duitsche Leger. Alle maatregelen moesten ui den loop van 5 September genomen wordemom oen oen ten aanval op te rukken. ^ Des avonds van 5 September moesten opgesteld

a. Alle beschikbare troepen van het 6e Leger (generaal Maunoury) ten N.W. van het gerevancheerde kamp van Parijs, gereed om

Owg^over te gaan tusschen Lizy-sur-Ourcq en May^-Multien, in de algemeene richting op Chateau-Tluejry. De beschikbare onderdeden van het ie Cavderie-korps (Sordet), werden voor deze operatie aan generad Maunoury toege-

b. Het Engelsche leger, front naar het O., op de lijn Changa-Coulomnüers, gereed om aan te vdlen Jiaar de zudy y*n Montmirail;

c. Het 5e Leger (generad Franchet d'Espérey). eenipzinaaansluitend naar links, op het dgemeene -tront Courtacon-Esternay-Sézanne, gereed voor ■den aanval van Z. naar N. Het ae Cavderie-korps {Conneau), houdt het verband tusschen het se en het Engelsche Leger;

d. He^o-I^èr (generad Foch) dekt den rechter vleugel1 van het 5e Leger, door de Z. uitgangen vast tft houden van de „marais de Saint-Gond" en een

Sluiten