Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hnkersfldscgel viel geenérleï beslissing te constateeren.

Genemal von Kluck trok thans ook het 3e en het 9e legerkorps op zijn rechter vleugel aantik Ourcq samen, omdat de beslissing tusschen het Duitsche ie, en het Fransche 6e Leger daar moest vallen. Maar ook Galk|Éni had dit begrepema De TeedÏKÏsie van het 4e Fransche legerkorps werd 'QQj' Septemhetper spoortrein te Parijs aangebracht. Zn had^ye^tnffveel geleden; de manschappen waren, naar Cafiitósschrijft, na eentspoorreb/srafi eenige dagen in goederenwagefbjnfctttahjk uitgeput enonbekwaamom2fadjintespannen.Maarmëttemin moesteri3eïonTeHvijld naar het front; bij Etavigny; generaal Maunoury had hen:;4ringend noodig, er bestond gevaar voor een DuillChe omvatting.

Galliéni deèdj:daarom te Parijs vele taxi-auto's reamreemn/ Politieagenten legden er beslag op in magazijnen; garages en op straat, waar men de inzittenden eenvoudig deed uitstappen. Zoo had men s avonds eemgeahonderden taxi-auto's bijeen, jantroepen opgesteld *É>verschillende militaire lokalen. De troepen begaven:«eh van het station rechtstreeks daarheen; in elke auto namen 5 man

t-Kwu» cu ucüc weraen met spoed vervoerd naar Nanteuil-le-Hadouin. In eenige reizen,waarbij een andere weg voor de routtcfaaar Parijfciterug werd gevolgd, werden zoodoende 5 bataljons vah afe ^e divisie op 6, 7 en 8 September, ovaü5fcB.M. afstand naar het gevechtsterrein overgebracfattnzcódat) ijlden 8en, bij het aanbreken van denodag,il*sebikbaar waren voor het gevedftn *

Volgens Bonnal werd een ander gedeelte der 7e divisie per spoor getransporteerd. De artillerie

1 en de voertuigen marcheerden langs den gewonen

' weg.

1* Het Duitsche 3e en het 9e legerkorps bereikten

I Het Eerste Oorlogsjaar

Sluiten