Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat het Fransche 6e Leger aan de Ourcq betreft, de toestand daarvan was 's avonds van 8 September niet gunstig meer. Na een hevigen strijd, gedurende vier dagen achtereen, was er nog geen gjtkomst van eenig belang verkregen, nfièeneraal Maunoury begreep^rdjïïoij er waarschijnlijk niet in zou kunnen slagen den tegenstander- öyer de Ourcq te werpen»ïJïij gaf daarom, te fti*tMfcn.m. bevel, achterwaarts een opnamestelling in te richten, voor het geval van een gedwongen terugtocht. Deze stelling lag in de lijn Monthyej&T St. Soupölèjlg-Le Plessis Beüeville; voor de bezetting werd de 62e reserve-divisie bestemd; die door Galhém's zorg met automobielen uit Dammartih werd aangevoerd. Ook zond Galliéni 's nachts ?et« detachement «ouaven in auto's naar Cre^eajSenlis, om 's vijandtr achterwaartsche verbmdingen te bedreigen. K 1, Ook generaal Bonnal schrijft in de „Renaissance, dat Maunoury er. ejfcjfaphoopte den föand te «Uilen terugwerpen, en in beraad nam terug te trekken naar de evengenoemde opnamestelling. Generaal Galliéni maakt daarvan eehter geen melding. Trouwens, hij zag den toestand me$$po somber in als Maunoury, en^yerzochihjeni«ringend om, indien hij terugtrok,j© elk gevalkan fisent naar het Oosten te behouden, omdat daardoor het oprukken van de Engelschen zou wordengesteund.

Ook Joffre werd door Maunoury omtrent den toestand ingelicht. Deze beval hem, „ondanks alles, tot den laatste» man stand te houden."

Het Engelsche leger was steeds aarzelend en langzaam opgerukt. Frefseh duchtte moeilijkheden bij den Marne-overgangi^jn 3e legerkorpfkslaagde er niet «fchÖ-ïLa Ferté-sous-Jouarre desjKró^cff passeeren. Het ie en het 2e Engelsche legerkorps stuitten bt) Orly en St. Cyr aan den Petit Morin

Sluiten