Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIJFTIENDE HOOFDSTUK (vervolg)

3- NASCHRIFT Het manuscript van dit boekwerk was sedert Jet em# van December 1Q2I in handen 4*^eversmaatschappij, „de'werddbiSSSeek » toen wij m de maand Maart igaakennSkonden

r^T^26 VOOfhereidende studiën met konden

5™^orschungen und DarsteUungen am dem ReichsarÓ^Meit i, <fc. .Sen<W desOberst\ **™Hentsch;> door den Oberar^MS:

.Wij hebben ons, terwijl ons boek ter perse was

cSe' ff. "«^«^ en vooral^ oZ' cntische beschouwingen, nog eens te toetsen aan

En waar wij den lezer een grondige studie van die twee boeken met warmte tonnen aanbevelen wenschen we, m dit naschrift, «eer in het kort te ennstateeren, dat de inhoud er van ons geen aan! | kudmg geeft alsnog wijziging te brengef S beoordeelende beschouwingen.

Enkele nieuwe bijzonderheden van ondergeschikten aard, thans te onzer kennS gekoSfn betreffen met de feiten, waardoor de foop der knjgsgebeurteiwsen en haar gevolgen op den uS

hoofd^°Pertf? ***** gorden zijn. In de hoofdzaken bestaat tusschen de werken van v

Sluiten