Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FETCH —FOOT

fetch a price: een prijs opbrengen (= halen = bedingen).

f. f. a. = free from alongside.

Fidelity Guarantee Insurance: Verzekering tegen oneerlijkheid van Personeel.

fiduciary loan: ongedekte leening.

figure: bedrag; cijfer. — to f. with: on-. derhandelen met. — to f. to one's credit: op iemands credit staan. — to f. in the books: in de boeken voorkomen ; te boek staan. — good at f.s: vlug in het rekenen.

file: lias. — to keep a person's name on f.: iemands naam by' de hand houden, ter referentie. — to f. a petition in bankruptcy: faillissement aanvragen. — to f. a Memorandum of Association with the Registrar: een vennootschapscontract by' den griffier deponeeren.

fill an order: een bestelling uitvoeren. — to be f.ed with orders: volop bestellingen hébben.

final dividend: slotdividend.

finance: geldwezen; financiewezen. — to f. a business: een zaak financieren (= financieel ondersteunen: de benoodigde gelden beschikbaar stellen).

financial year: boekjaar.

financier: kapitalist; financier.

find a ready market: gereeden aftrek vinden. — f. money: geld verschaffen.

fine bills: puike wissels. — prices are cut so f. that...: de prijzen zijn zoo zuinig berekend, dat ....

fineness = degree of f.: gehalte.

finish: afwerking. — of poor f.: slecht afgewerkt. — nighly f.ed: keurig afgewerkt.

fire: the article hung f.: het artikel was onverkoopbaar. — f. Insurance: brandassurantie. — f. Insurance Office: Brandverzekering Maatschappij.

firm: vast; prijshoudend. — f. offer: vaste offerte. — to offer f.: vast in handen laten. — a f.: een firma. — a long f.: een flesschentrekkers-firma.

first = first of Exchange. — f. for acceptance with Messrs. A. & Co.: de geaccepteerde prima ligt ter dispositie van de secunda bij de Heeren A. & Co. — f.s: eerste soort. — f.class: prima. — f. order: proef bestelling. — f. cost: inkoopsprijs.

fiscal authorities: douane-autoriteiten.

fishing port: visschershaven.

fittage: provisie (in den kolenhandel).

fitter: makelaar in steenkool.

fittings: installatie; aanleg; toebehooren; winkelopstand.

fixed prices: vaste prijzen. — f. draft: traite zonder respijtdagen. — f. deposit : deposito met (6 maands) opzegging. — f. exchanges: reductiegetallen.

fixtures: 1) opstand van een magazijn; winkelopstand; 2) afgesloten charters; gecharterde schepen; 3) vaste termijn (voor geldleeningen).

flash notes: valsche bankbiljetten.

flat: gedrukt; flauw. — the article feil f.: net artikel ging er niet in. — keep f. 1: niet vouwen!

flimsy: 1) ondeugdelijk. 2) dun (doorslag) papier.

float: drijven; drijvend maken; vlot maken; afbrengen. — to f. a company: een maatschappij oprichten. — to f. a loan: een leening uitschrijven; tot stand brengen.

floater: 1) sólied fonds (voor onderpand); 2) doorloopende polis.

floating debts: vlottende schulden. — f. doek: drijvend dok. — f. goods: zeilende (= stoomende) goederen. — f. policy: doorloopende polis; contract polis.

f lood a market: een markt overstroomen. — the market is f.ed: de markt is overvoerd.

floorwalker: winkelchef.

flotation (= floatation). — f. of a compary: oprichting eener maatschappij. — f. of a loan: uitgifte eener leening.

flotsam: strandgoederen.

fluctuate: schommelen.

fluctuation: (koersschommeling.

flush: to be f. (= to be f. of money): goed bij kas zijn.

f. o. = for orders.

f. 0. b. = free on board.

follow copy: volgkopie (kopie van een brief met volgende post gezonden met het oog op mogelijk verloren gaan wegens torpedeering).

following up ours ....: ten vervolge op onzen brief.

foodstuffs: levensmiddelen.

f OOt: mentioned at f.: onderstaande. — to f. up = to f. up to: bedragen. —

Sluiten