Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LOW — MEASURE

low quality: slechte kwaliteit. — the Lest quality: de minste kwaliteit. — the l.est price: de uiterste prijs. — l.-grade: minder soort. —

lower: to 1. a price: een prijs verlagen.—

to l.a commission: een provisie verlagen. ltd = limited.

lump sum: ronde som; bedrag ineens;

bedrag in de roest. lunar month: maand van 28 dagen.

M

Mail: the French m.: de post uit Frankrijk. — m. matters: poststukken. — to make up the m.: de mail gereed maken. — m.bag: postzak. -— m.boat: mailboot. — m. cart: postwagen. — m. train: posttrein.

make: fabrikaat. — to m. a contract: een contract sluiten. — to m. inquiries about: inlichtingen inwinnen (= informaties nemen) omtrent. — to m. a sale: verkoopen. — to m. payable: betaalbaar stellen. — to m. up for backwork: bijwerken. — to m. up dry goods: manufacturen opmaken. — the m.-up : de opmaking (v. manufacturen). — to m. good: vergoeden. — to m. out: uitschrijven. — a B/L made out to the order of: een connossement gesteld aan de order van. — to m. up an inventory: een inventaris opmaken.

maker: fabrikant. — m.'s price: fabrieksprijs.

making-up price: passagekoers.

manage: beheeren.

management: beheer; bestuur; directie. manager: directeur; chef. — acting m.:

bedrijfsleider. Managing Director: Directeur. — m.-

owner: boekhouder; (= mede-reeder).

— m. partner: beheer end vennoot. manifest: manifest. — customs m.:

vrachtlijst. manufacturing district: fabrieksstreek. margin: marge; ruimte; speling; winst.

— m. of profit: winstmarge; winstcijfer. — to leave a m.: rendeeren. — to pay the m.: suppleeren. — more m.s were called: er moest meer gesuppleerd worden. — to keep the trade m.ed: suppleeren wanneer het vereischt wordt. — as per m.: zooals in de marge is aangegeven.

marginal note: kantteekening.

marine insurance: zeeverzekering; zeeassurantie. — m. transportation and salvage Co.: zeetransport- en bergingsmaatschappij. — mercantile (= mercbant) m.: koopvaardijvloot.

maritime commerce: zeehandel; handel op overzeesche landen.

mark: merk. — distinguishing m.: onderscheidingsteeken. — lists of m.s: merkenlijsten.

market: markt; afzetgebied. — coyered

m.: overdekte markt. — to ne in ine m. for something: iets noodig hebben.

— to capture a m.: een markt veroveren. — to find a ready m.: flinken aftrek vinden. — to place (= to put) on the m.: in den handel brengen. — to open up a new m.: een nieuwe markt openen. — m.-charges: marktgeld. — m. price: marktprijs; koers.

— m. report: marktbericht. — m. value: koerswaarde; contante waarde.

marketable: verkoopbaar; gangbaar. — m. quantity: verhandelbare hoeveelheid. — m. securities: courante fondsen.

master: (scheepskapitein; gezagvoerder. — m.'s receipt: re u; recief. —

— m. of the mint: muntmeester. —

— m. porter: walbaas.

mate: stuurman. —m.'s receipt: recief. materials: raw m.: grondstoffen. mature: vervallen.

maturity: vervaldag. — at {== on) m.: op den vervaldag. — to arrivé at (= to come to) m.: vervallen.

means: middelen. — large (= ample) m.: ruime middelen. — small m.: geringe middelen. — to have only limited m. at one's disposal: slechts beperkte middelen tot zyn beschikking hebben. — to be without m.: onbemiddeld zijn.

measure: 1) maat; 2) meten. — steamer

Sluiten