Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S — SAMPLE

s.

S. = shilling.

sack: zak. — s.-hire: zakkenhuur. sacrifice: verlies. — at a r.: met verlies.

— these goods sell at a s.: deze goederen worden met verlies (= worden beneden den kostenden pry's) verkocht.

— to sell goods at a s.: goederen met verlies (= beneden den kostenden prijs) verkoopen. — to s. the profit: de winst er aan geven. — s. sale: opruiming beneden inkoopsprijs.

saddled: to be s. with an article: met een artikel opgescheept zitten. — we became s. with his liabilities: wij werden met zijn schulden belast.

safe: veilig; goed. —theyareconsidered s. for twice the amount: ze worden geacht goed te zijn voor een tweemaal zoo groot bedrag. — to be s. with a person: in goede handen zijn by iemand. — to be s. for: goed zyn voor. — from a s. quarter: van betrouwbare zijde. — 8. arrival: behouden aankomst. — your letter is (= came) s. to hand: we hebben Uw brief in goede orde ontvangen. — s.deposit: . (brandvrije) kluis. — s.guard: waarborg. — s.ly: gerust. — safety-fund:' zekerheidsfonas.

sail: afvaren; uitvaren; varen; stoomen.

— English ships s. every sea: Engelsche schepen bevaren alle zeeën. — s.grade: kwaliteit van tarwe die lang genoeg goedblijft om per zeilschip verzonden te kunnen worden, vgl. 8teamgrade.

sailing: afvaart. — s.s: vertrokken schepen. — to sell on s. terms: zeilende verkoopen. — the date specified for s.: de voor de afvaart bepaalde datum. —- s.-card: lijst voor afvaarten; weekbericht. — s. goods: zeilende goederen. — s. list: ly'st voor afvaarten; weekbericht.

sale: 1) verkoop; 2) afzet; debiet. — the s. will not take place: de verkoop gaat niet door. — to conolude (= to effect) a s.: een verkoop tot stand brengen. — to find (= to meet with) a ready s.: goeden (= gereeden) aftrek vinden; ved afzet hebben. — it meets with a fair s.: het gaat vrij

goed van de hand. — it commands a large s.: het wordt druk verkocht; het gaat goed weg. — to have no s.: geen aftrek vinden; niet genomen worden.

— there is no s. for it: het vindt geen aftrek; het is niet gewild. — to make s. of a thing: den verkoop van iets bewerken. — account of s.s: verkooprekening. — book of s.s: verkoopboek. — conditions of s.: veilingscondities. — terms of s.: verkoopsvoorwaarden. — particulars of s.: notitiên.

— s. by prompt: een op den in Mincing Lane gebruikelijken betaaldag te vereffenen verkoop. — s. by sample: verkoop op monster. — s. for the account: verkoop op rekening; tijdaffaire. — cheap (= clearfnce) s.: uitverkoop. — confirmation s.: orderbevestiging. — of easy s.: licht verkoopbaar; courant; gewild. — judicial s.: gerechtelijke verkoop. — private s.: onderhandsche verkoop. — by private s.: onderhands. — public s.: openbare verkoop. — the readiest s.: het grootste debiet. — sole s.: alleenverkoop. — for s. = on s.: te koop. — to sell on 8. or return: op bezien van kwaliteit verkoopen. — on s. or return: op zicht; in commissie.

— s. expenses: veilingskosten. — s. price: uitverkoopsprijs; veilingprijs.

— s.-room: verkooplokaal. — s.sbook: verkoopboek. — s.sman: verkooper; agent. — saleswoman: verkoopster.

salvage: berging; bergloon. — cost of s.: bergloon. — s. agreement: bergingsaccoord; bergingscontract. —s. Company; Berging-Maatschappij. — s. plant: bergingsmaterieel. — s. steamer: bergingsstoomer; bergingsvaartuig.

salve: redden; bergen.

same: of 8. tenor: eensluidend; gdijkluidend.

sample: monster. — bulk s.: doorsneemonster. - buying s.; koopmonster.

— counter s.: contramonster. — duplicate s.: dubbel monster. — a fair s.: een eerlijk monster. — outturn s.: uitvalmonster. — purchase s.: koopmonster. — reference s.: contra-

Sluiten