Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SIDE — SONG

side: as noted on the other s.: zie ommezijde; als ommestaand is aangegeven.

— this s. up!: dit boven!; niet kantelen!. — s. issue: nevenkwestie.

sight: zicht. — at s.: per vista; op vertoon; op zicht. — ten days after s.: tien dagen na zicht. — s.-bill = s.-draft: zichtwissel.

sign: onderteekenen. — to s. for visa: voor gezien teekenen.

signatory: onderteekenaar.

signature: handteekening; onderteekening. — under the joint s. of our names: onder onze gemeenschappelijke handteekening. — s. of Mr. A.: de Heer A. zal teekenen. — to affix one's s. to: zijn naam zetten onder.

— to present for s.: ter teekening aanbieden. — to protect one's s.: voor de eer van iemands handteekening opkomen. — the s. is forged: de handteekening is vervalscht.—stamped s.: naamstempel.

signer: onderteekenaar. — joint s.: mede-onderteekenaar.

silent partner: stille vennoot.

silver Standard: zilveren standaard. — doré s.: goudhoudend zilver.

simpte average: averij particulier. — s. interest: enkelvoudige interest.

simulated account: gefingeerde rekening.

single entry = bookkeeping by s.

entry = the s. entry system: enkel

boekhouden. singly: to sell s.: per stuk verkoopen. sink money in: geld steken in; geld

vastleggen in. — to s. a debt (a fund):

een schuld (een kapitaal) amortiseeren.

— to s. in price: dalen; terugloopen. sinking-fun d: amortisatiefonds.

size: maat; afmeting. — as. larger than: een nummer groeier dan. — larger s.s: grootere maten. — medium s.: middelnummer; middenmaat. — Standard s.s: vaste maten.

skein of silk: streng(etjé) zijde.

skeleton-bill: wisselformulier; rekeningformulier. — s.-case: krat.

skipper: kapitein van een klein schip.

slab of marble: blok marmer. — s. of tin: blok tin.

slaek: slap. — the s. season: het slappe seizoen; de komkommertijd; de stille tijd. — s. hoops: te ruime hoepels.

slacken: afnemen. — the demand s.s:

de vraag neemt af; vermindert. —

prices s.: de prijzen dalen. slackness: malaise; slapte. slat: lat; plankje.

slaughter price: ruïneuze pry's; afbraakprijs.

sleeping partner: stille vennoot.

sling: leng. —to s.: 1) overboord wer-

■ ken; 2) aan boord werken; laden. —

s.ing: laadloon. slip: 1) strook; 2) sluitnota; handpolis;

3) abuis. — s. of the pen: schrijffout.

— s.way: helling. — to place a vessel on the s.s: een schip op de helling brengen. — he Iets no opportunity s. by: hij laat geen gelegenheid voorbijgaan.

slow-pay customer: langzame betaler.

Slump: plotselinge (of sterke) daling.

small average: kleine averij. — 8. charges: kleine (on)kosten. — s. goods = s. wares: speelgoederen. — to do business in a s. way: handel drijven op kleine schaal.

smart clerk: flinke klerk. — s. loss: gevoelig verlies.

smash: krach; faillissement. — gone to s.: bankroet. — to s. up: failleeren.

— a s. up: een faillissement. smashing: levendig; vlot. smoothly: to go on s.: goede zaken maken. snap: to be having a soft s. (Am.):

hoog in prijs staan; goed staan. s. o. = seller's option. society: maatschappij. soft goods: wollen goederen. soiled goods: winkelgoed; verschoten

goed.

sola: (buitenlandsche) solawissel. sold ledger: debiteurengrootboek. —

s. note: verkoopbriefje (makelaar). —

s. out: uitverkocht. SOle bill: solawissel. — s. agent: alleenvertegenwoordiger. solicit orders: bestellingen opnemen;

orders trachten te krijgen. solid: soliede; credietwaardig. solidity: soliditeit. solvability: soliditeit. solvency: solvabiliteit; soliditeit. solvent: solvent; in staat te betalen. Somerset House: gebouw waar o. a.

naamlooze vennootschappen worden

geregistreerd. song: to buy for a mere s.: voor een

appel en ei koopen.

Sluiten