Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STOP — SUBSTITUTE

s. on hand: voorraad; goederenvoorraad. — the 8. is cxhausted: de voorraad is op.—out of s.: uitverkocht.— to be out of s. of a thing: iets uitverkocht hebben. — to go out of s.: uitverkocht raken. — to s. an article: een artikel opslaan; op magazijn nemen. — to 8.: in voorraad hebben.

— s.-room: magazijn. — s.-taking sale: balansopruiming.

stop payment: de betalingen staken. — s. payment of a cheque: last geven een chèque niet uuiebetalen. — s. order: stoporder; verkooplegorder.

stoppage in transit (u): (recht van) reclame. — s. of payment: staking van betaling. — s. of trade: stilstand (van den handel).

storage: pakhuishuur; zolderhuur; huur; opslagkosten. — s. charges: opslagkosten. — s.-accommodation: opslagruimte. — s. yard: opslagterrein.

store: 1) voorraad; 2) warenhuis. — Army and Navy s.s: Groote Coöperatieve Vereeniging in Londen. — ex s.: af magazijn. — to put goods into s.: goederen opslaan. — to lay in a large s.: grooten voorraad opslaan. — s.-account: magazijnrekening. — s.book: magazijnboek; voorraadboek; goederenboek. — s.-hire: magazijnhuur. — s.-house = s.-room: magazijn; opslagplaats. — to s.: opslaan.

— to 8. away: opbergen. — s.d terms: ] op ceel geleverd. — s.d terms Huil: i op ceel Huil.

storing: opslag. — s. charges: opslagkosten. — s. fa edities: opslaggelegenheid.

stow: stuwen.

stowage: stuwage; stuwloon. — top s.: stuwage boven op de andere goederen.

— plan of s.: stuwplan.

strait: to be in great s.s: in benarde omstandigheden verkeeren. — his finani ial s.s: zijn financieele moeielijkheden.

straitened: to be s. for money: in geldverlegenheid zijn. — to be in s. circumstances: in benarde omstandigheden verkeeren.

straw envelope: stroohuls. — s.-enveloped: in stroo gewikkeld. — s.board: strookarton; stroobord. — s.paper: stroopapier.

Street: the S. = Throgmorton Street (waar een der uitgangen van de Beurs op uitkomt, en z.g.n. nabeurs wordt gehouden). — it is rumoured on the s.: het gerucht gaat in beurs kringen.

stress of weather: noodweer.

strike a balance: het saldo trekken (= (= het saldo vaststellen). ■— s. a bargain: een koop sluiten.

Strlngency: schaarschte; krapte (v. de markt).

Strong: levendig; vast (markt). — s, room: kluis.

stuffing: garneersel.

style: 1) firmanaam; 2) genre. — to carry on business under the s. of A & Co.: zaken doen onder de firma A. & Co. — We supply this article in all sizes and styles: wij leveren dit artikel in alle grootten en genres.

sub-agent: subagent. — s.-lessee: onderhuurder. — to s.-let: onderverhuren.

— s.-manager: onderdirecteur. — s.office: hulpkantoor.

subject to fluctuations: onderhevig aan schommelingen. — s. unsold = if unsold: mits onverkocht. — s. to safe arrival: behoudens veilige aankomst. — s. to confirmation: behoudens bevestiging; vrijblijvend.

subjoin: bijvoegen; insluiten.

submarine cable: onderzeesche kabel.

submit a bid (an offer; a proposal; samples): een bod (offerte; voorstel; monsters) voorleggen.

subscribe for: inschrijven voor. — to s. to: ingeteekend zijn op. — to s. voluntarily: vrijwillig inteekenen. — s.d capital: geplaatst kapitaal.

subscriber: inschrijver (voor aandeelen).

— s. to: inteekenaar op. subscription: inteekening. subsequeht demand: nabestelling. —

s. endorser: volgende (latere) endossant; naman (vgl. voorman) — s. holder: latere houder.

subsidiary books: hulpboeken.

substantial: 1) flink; 2) stevig; 3) soliede ; bemiddeld; gegoed; welgesteld.

— as. bid: een flink bod. — s. packing: stevige verpakking.

substantiate a statement: een verklaring staven.

substitute: 1) surrogaat; 2) bijkomend artikel (dat in de plaats van het

Sluiten