Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BUREEL — COLLATIONNEMENT.

krant; Postal Department is de Post-

Afdeeling der krant.) bureel der Rebuten: Returned letter (=

Dead Letter) Office, bus: tin; canister. — groote b.: drum.

— de b. lichten: to collect the letters.

— b.lichting: collection. buurtspoorweg: local train, buurtverkeer: local communication.

G

calculatie: calculation.

campagne: working season; campaign. — suiker c.: beet sugar campaign.— de c. is weer begonnen: manufacturing has commenced again.

capsule: capsule. — van een c. voorzien: to capsule.

carbon papier: carbon paper.

cargadoor: shipbroker. — c.sfirma: shipbroker's firm. — c.szaken: shipbroker s business.

cargo: cargo.

carton: cardboard.

casco: huil. — c. verzekering: insurance

on huil and appurtenances. cash: zaken op c. basis doen: to transact

business on a cash basis, eassa: nett cash. — c. rekening: cash

account.

catalogus: catalogue. — c. prijs: list price.

cautie stellen: to give a guarantee. cedeeren: to assign; to transfer, cedent: transferor.

ceel: warrant* ; Doek warrant. — goederen op c. brengen: to make out doek warrants for goods. — op c. verkoopen: to sell on stored terms. — op c. geleverd: stored * terms.

cent: Dutch cent; dollar cent. — tot op den laatsten c. betalen: to pay down to the last farthing.

certificaat van aandeel: share certificate. — c. van aandeel aan toonder: share certificate to bearer; Bearer Warrant. — c. van aandeel op naam : registered share certificate. — c. van beschadiging: certificate of damage.— c. van oorsprong: certificate of ongin.

cessie: cession.

cessionaris: assign; abandonee. charteren: to charter, charterpartij, zie: chertepartij. chef: head clerk; manager; principal—■

c. der vrachtaj'deeling: goods manager. —

cheque: cheque *. — last geven een c.

niet uittebetalen: to stop (= to

countermand) payment of a cheque, chertepartij: charter-party. — em c.

afsluiten: to conclude a charter party.

— afgesloten charters: firtures. chicane: chicane, chicaneeren: to chicane, chicaneur: chicaner. chicaneus: chicanous. cijfer: figure. — c.telegram: cypher

telegram.

circa: about. — een bedrag van c. £ 100 :

an amount (somewhere) in the neigh-

bourhood of £ 100. circulaire: circular; circular letter ;cir-

cular note. — c. credietbrief: Circular

Letter of Credit, circulatie: circulation. — c. bank: bank

of issue. — c. middel: circulating

medium; currency. civiel: een c.e prijs: a reasonable price.

c.e bediening: prompt attendance. claim: claim, clandestien: clandestine. classificatie: classification. classificeerbaar: classable; classifiable. classificeeren: to classify; to class. —

geclassificeerd A 1* classed Al. — clausule: clause. — een c. opnemen: to

insert a clause. — client: cliënt; customer. clienteele: clientage; clientèle; custom;

customers. — een groote c.: a run of

customer s. code: code. — c.-telegram: code telegram.

cognossement: zie: connossement. collationneeren: to check; to point *. collationnement: telegram met c. betaald :

T. C. telegram (T. C. = repetition

paid).

Sluiten