Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PRENUMERANDO — PRODUCT

prenumerando betalen: to pay beforehand.

prenumereeren: to give money bef orehand.

present-exemplaar: specimen copy.

presenteeren: zie: aanbieden.

presentielijst: list of attendance(s).

President Commissaris: President (= Chairman) of the Board of Directors.

prestatie: achievement; performance; turn-out; output. — een schitterende p.: a capital piece of work; a workmanlike performance.

prijs: price *; rate *; value *; charge; figure. — tegen een p.: at a figure. — voor dien p.: at that price. — sterk concurreerende p.: cutting price. — tegen den kostenden p.: at cost price.

— gordijnen in den p. van 5 sh. tot 10 sh. per dozijn: curtains at from 5 sh. to 10 sh. per dozen. — een p. bedingen: to make a price. — een p. bepalen: to fix a price. — een p. noemen: to name a price. — een p. noteeren (= opgeven = stellen): to quote * (= to fix) a price. — een p. lager stéllen: to shade a price. — een p. buitengewoon laag stellen: to cut a price extremely fine. — het rijzen en dalen van den p.: the fluctuations in the price. — tot eiken p.: at any cost; without reserve..

— p. & contant: cash price. — op p. stellen: to appreciate. — p. = p.je: price-tag.

prijsaanvrage: inquiry *.

prijscourant: price-current; pricelist, list of prices. — p. van den Effectenhandel: Stock Exchange List. f prijsfluctuatie: fluctuation in price.

Prijsgericht: Prize-Court.

prijshoudend: firm; steady; hardening.

prijslijst: price-list; Schedule of prices; shop-bUl.

prijsniveau: level.

prijsnota: list of quotations.

prijsnoteering: quotation; prices quoted. — p. van effecten: price of securities.

prijsopgaaf: quotation(s). — p. voor een artikel verstrekken: to quote for an article.

prijsverbetering: advance; enhancement; increase in prices.

prijsverhooging: een p. instellen: to

establish an advance (= rise == increase) in prices.

prijsverlaging: reduction of price; abatement.

prijswaardig koopen: to have (= to get) a good value for one's money.

prijzen: goederen p. (= van een prijs voorzien): to have the prices marked on the goods; to have the goods ticketed.

prijzig: dear; stiff (in price).

prikje: voor een p.: for a mere song.

prima kwaliteit: prime quality — p. referentiën: first class (= high class) references. — ». fondsen: giltedged (= unexceptionable) securities. — de geaccepteerde p.: the acceped first (of exchange). — p. nota: daybook.

primo: met p. Mei: on the first of May.

principaal: principal.

principe: principle. — uit p.: on principle.

prioriteit: priority. — p.saandeelen: preference shares; priority shares.

privaatrekening: private account. — private middelen: personal funds.

privé: private. — p. {boven aan een brief): for your private use only.

procédé: process.

procedeeren: to go to law; to be at law. — met iemand p.: to be «t law with a person; to have brought (= instituted) an action against a person.

procedure: action; legal action; lawsuit.

proces: action; lawsuit; case. — in p. liggen met: to be at law with; to have an action against. — een p. met iemand beginnen: to go to law with a person. — men laat de koffie een zweetp. ondergaan: the coffee is subjected to a sweating process. — p.kosten: costs.

procuratie: procuration *; power of procuration. — per p.: by procuration. — p. verleenen aan: to give procuration to.

procuratiehouder: confidential clerk; procurator.

procureur: attorney.

produceeren: to produce.

producent: producer; grower.

product: product.— de p.en handel: the produce trade.

Sluiten