Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

In de inleiding van het zestiende deel van dezen Catalogus is reeds gewezen op de noodzakelijkheid, om de groote massa voorwerpen, die 's Rijks Ethnographisch Museum van het eüand Celebes bezit, over eenige deelen van den Catalogus te verdeden. 8

Dit deel, het achttiende van de geheele reeks, bevat de beschrijving der voorwerpen, die behooren tot de vier laatste groepen (IX-XII) van den Zuidwestelijken arm, het gebied der Boegineezen en Makassaren, verder die van den Zuidoosteli ken arm van Oost-Celebes tot en met Banggaai en van de beide eerste groepen van M.dden-Celebes, waartoe het gebied van Loewoe tot en met de Paloe-baai gerekend wordt. De overige voorwerpen van Midden-Celebes, die van Noord-Celebes en als aanhangsel die der Sangir- en Talauteilanden zullen in een volgend deel beschreven worden.

Onder de wapens van Zuid-Celebes zijn vooral de krissen voor deze streek karakteristiek hoewel toch ook vele exemplaren in de verzameling van het Museum voorkomen, die meer aan javaansche, Madoereesche of Balineesche vormen doen denken. De kenmerken der krissen van Zuid-Celebes zijn zeer nauwkeurig opgegeven door baron van Hoévell ,n zijne verhandeling „Der Kris von Süd-Celebes» (Int Arch. f. Ethnogr. XVIII, 64—67).

In groep X van Zuid-Celebes zijn vooral de verzameling van poppen in bruilofts- of gala-hofkostuum (Serie iro8) en de modellen van vorstelijke woningen merkwaardigde bijgevoegde Boegmeesche of Makassaarsche benamingen van onderdeden hiervan zijn door vergelijking met de woordenboeken van dr. Matthes geverifieerd

In groep XI zijn slechts weinig kunstvoorwerpen opgenomen, omdat de meeste reeds in andere afdedingen van den Catalogus beschreven zijn. De muziekinstrumenten zijn hier vrij volledig vertegenwoordigd.

Van bijzonder belang zijn in groep XII de groote verzameling voorwerpen, die door de to, gebruikt worden. De origineelen, waarover dr. Matthes zijné befvëJ ïï™f?? "wC: dC,BiSSOeS °f heideDSChe Priest«<*** der Boegineezen» gl^Mu^ V' Weten^D' bevinden zich in 's Rijks Ethno-

Terwijl voor Zuidwest-Celebes de werken van dr. Matthes onze hoofdbron waren

7vTJ:t^\e»°0St^1^ ™ «*« bonnen de «AactaiJripgTS C van der Hart (Reize rondom het eiland Celebes en naar eenige der Moluksche

ïdo M^-In-?en,jare l8S0)> Van J- N' VoSMAER (Korte bedrijving vanTet zuidoostelijk schiereiland van Celebes in Verh. Bat. Gen. XVII (1839) P ör-isl en van Bosscher en Matthusen (Schetsen van de rijken van Timboekoe en

Sluiten