Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kruyt (A. C), De adoptie in verband met het matriarchaat bij de Toradja's van Midden-Celebes (T. I. T. L. Vk. XL1, p. 80—92).

Kruyt (A. C), De berglandschappen Napoe en Besoa in Midden-Celebes (7". N. A. G. 1908, p. 1271—1344).

Kruyt (A. C), De Toradja's van de Sa'dan, Masoepoe- en Mamasa-rivieren (T. /. T. L. Vk. LXHI, p. 81—175 en 259—401).

Kruyt (A. C), De To Rongkong in Midden-Celebes (Bgdr. T. L. Vk. LXXVI, p. 366—397).

Kruyt (A. C), De To Seko in Midden-Celebes (Bijdr. T. L. Vk. LXXVI, p. 398—435).

Kruyt (A. C), Een en ander aangaande het geestelijk en maatschappelijk leven van den Posso-Alfoer (Af. N. Z. G. XXXIX, p. 2—36, 106—153, XL, S. 7—31, 121—160, 245—282, XLI, p. 1—52).

Kruyt (A. C), Een en ander over de To Laki van Mekongga (Zuidoost-Celebes) (7". /. T. L. Vk. LXI, p. 427—470).

Kruyt (A. C), Eenige ethnographische aanteekeningen omtrent de Toboengkoe en de Tomori (Af. N. Z. G. XLIV, p. 215—248).

Kruyt (A. C), Het landschap Bada in Midden-Celebes (T. N. A. G. 1909, p. 349—38°)-

Kruyt (A. C), Aftasa, eene bijdrage tot het dynamisme der Bare'e-sprekende Toradja's en enkele omwonende volken (B. T. L. Vk. LXXV, p. 36—133 en LXXVI, p. 1—116).

Kruyt (A. C), Mijne reis van Gorontalo naar Posso (Af. N. Z. G. XXXV, p. 225 e. v.).

Kruyt (A. C), Woordenlijst van de Bare'e-taal, gesproken door de Alfoeren van CentraalCelebes. 's-Gravenhage, 1894.

Kruyt (J.y, De Boea1 en eenige andere feesten der Toradja's van Rante pao en Makale (7*. f. T. L. Vk. LX, p. 161—186).

Kruyt (J.), Het ma'boea en de tatouage in Seko (Bijdr. T. L. Vk. LXXVI, p. 235—257).

Kruyt (J.), Het weven der Toradja's (Bgdr. T. L. Vk. LXXVIII, p. 403—425).

Lehmann (Dr. J.), Systematik und geographische Verbreitung der Oeflechtsarten (Abh. und Berichte des Königl. Zool. und Anthr. Ethn. Museums in Dresden. Band XI, n°. 3).

Ligtvoet (A.), Beschrijving en geschiedenis van Boeton (Bgdr. T. L. Vk. 4e volgr. II, p. I—112).

Ligtvoet (A.), Geschiedenis van de afdeeling Tallo (7". /. T. L. Vk. XVIII, p. 43—68). Ligtvoet (A.), Naamsafleiding van het rijk Balangnipa in Mandar (T. I. T. L. Vk. XXIII, p. 40).

Ligtvoet (A.), Zijn de munten n°. 287 en 288 van het werk van Prof. Millies: Recherches sur les monnaies des indigènes etc. van Makassaarschen oorsprong? (T. I. T. L. Vk. XXIII, p. 159)-

Loebèr (J. A.), Het weven in Ned.-Indië (Buil. Kol. Mus. Haarlem, n°. 29). Amsterdam, 1903.

Loebèr (J. A.), Houtsnijwerk en metaalbewerking in Nederlandsch-Indië (Géülustr. Beschr. v. Indische Kunstnijverheid, n°. VIII). Amsterdam, 1916.

Maengkom (E. R.), Dagboek van een tocht uit Todjo naar Mori (Midden-Celebes) en terug naar het Posso-meer (11—27 April 1906), T. N. A. G. 1907, p. 855—871.

Mason (O. F.), Vocabulary of Malaysian basketwork. A study in the W. L. Abbott collections (Proc. of the U. S. Nat. Museum, vol. XXXV, p. 1—51). Washington, 1908.

Matthes (B. F.), Boegineesch-Hollandsch Woordenboek met bijbehoorende ethnographische Atlas. 's-Gravenhage, 1874 met Supplement. 's-Gravenhage, 1889.

Matthes (B. F.), Bijdragen tot de ethnologie van Zuid-Celebes. 's-Gravenhage, 1875.

Matthes (B. F.), De Makassaarsche en Boegineesche Kotlka's (7". I. T.L. Vk. XVIIL, p. I— 38).

Matthes (B. F.), Einige Eigenthümlichkeiten in den Festen und Gewohnheiten der Makassaren und Buginesen (Actes du 6e Congres international des Orientalistes, 1883, IV, p. 273—299).

Matthes (B. F.), Kort verslag aangaande alle mij in Europa bekende Makassaarsche en Boegineesche Handschriften. Amsterdam, 1875.

Matthes (B. F.), Korte beschrijving van het Celebesche kaartspel ( T. I. T. L. Vk. XL, p. 525 e. v.).

Matthes (B. F.), Makassaarsch-Hollandsch Woordenboek, met bijbehoorende ethnographische Atlas. 2e druk. 's-Gravenhage, 1885.

Sluiten