Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Bladz.

Inleiding V

Lijst der Seriecn . VU

Alphabetische lijst der schenkers rx

Literatuuroverzicht X

Lijst der platen Xix

ZUID-CELEBES. GROEP IX.

I. Aanvalswapenen. I. Lansen en werpspiesen I

2. Krissen, a. Met eenvoudig recht lemmet en houten, beenen of ivoren greep . 12

b. Het lemmet recht, getand, de greep als voren 16

c. Het lemmet vlammend, de greep van hout, in den vorm van, een Garoeda of raksasa jj

d. Het lemmet gevlamd, de greep van hont in den vorm van een hondepenis. . 20

e. Het lemmet gevlamd, de greep van been, hoorn of ivoor 24

3. Zwaarden 25

4. Dolken 28

5- Knotsen 34

6. Blaasroeren met toebehooren 35

7. Vuurwapenen met toebehooren 35

II. Verdedigingswapens 35

III. Krijgskleeding 36

GROEP X.

I. Staatsiekleeding. a. Staatsiehoofddeksels 37

b. Staatsieborstbedekking 37

c. Sieraden 38

d. Ambtskleeding door poppen voorgesteld 38

II. Staatsiewapens, a. Staatsielansen 42

b. Staatsiekrissen 42

c. Staatsiezwaarden 43

IIL Staatsievaartuigen 43

IV. Zegelstempels 44

V. Vlaggen 45

VL Gereedschappen van misdadigers 45

VIL Straf- en folterwerktuigen 45

VUL Voorwerpen die op het huwelijk betrekking hebben 45

Sluiten