Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

GROEP XI.

I. Filigraanwerk 53

II. Borduurwerk , 53

III. Muziekinstrumenten, a. Slaginstrumenten 54

i. Blaasinstrumenten 55

c. Snaarinstrumenten 5°

IV. Dans 57

V. Tooneelkleuding 58

VI. Het maken van bouquetten 59

VII. Spelen voor volwassenen 60

VIII. Kinderspelen 61

GROEP XII.

I. Voorwerpen bij feesten gebruikt 62

II. Voorwerpen bij geboorten gebruikt 64

III. Voorwerpen bij begrafenissen gebruikt 64

IV. Voorwerpen op den godsdienst betrekking hebbende, a. Tooverij en toovermiddclen. 65

b. Door de Bissoes gebruikte voorwerpen 67

e. Voorouderbeelden 75

d. Voorwerpen op den Islam 75

V. Genees- en heelkunde 76

VI. Schrijfgereedschap en literatuur 77

ZUIDOOST- EN OOST-CELEBES. GROEP I.

I. Gereedschap tot bereiding, gebruik en bewaring van spijzen 7S

II. Opwekkende middelen 81

GROEP II.

I. Sieraden 82

II. Kleeding. a. Hoofdbedekking. ... 83

b. Bedekking van het bovenlichaam 85

c. Bedekking van het benedenlichaam 85

GROEP III.

I. Matten 87

II. Manden en doozen 88

III. Overig huisraad 89

GROEP IV.

Jacht en vischvangst 90

GROEP V.

Land-, tuin- en boschbouw; veeteelt 90

GROEP VI.

Middelen van vervoer 91

GROEP VII.

Handel. Maten en gewichten. — Munten 91

Sluiten