Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZUID-CELEBES.

GROEP IX.

Wapens en krijgskleeding'); I. Aanvalswapens.

I. Lansen en werpspiesen. a. Geheel van hout.

37/220. Lans (poesoe-poesoe*), van pinang-hout, cylindervormig, met aangepunte uiteinden; nabij het ondereinde dwarskerven en een paar rondgaande groeven. Z. L. 177, dm. 1,8 cM.

b. Geheel van bamboe.

37/221 en 1456/124—125. Lansen (saroba*), van bamboe, aan het boveneinde door een tusschenschot gesloten, aan het ondereinde schuin aangepunt, bij 221 met twee stompe asymmetrische weerhaken. — Bij Boegineesche boeren in de veldhuisjes in gebruik. 221: Z., 124: Lappa Kanroe, Bont, 125: Toala, Lamontjong.

L. 199, 223 en 222, dm. 2,5, 2,3 en 1,8 cM.

202/7*). Bamboeschacht, van een werpspies, van boven smal, van onderen breed uitloopend en geschonden. Makassar. L. 203, dm. 2,6 cM.

c. Met ijzeren punt en eenvoudige houten schacht.

61/93 *). Lans, de punt lang, smal en plat, met middenrug, het breedst boven den steel. De schacht van lichtbruin hout, van boven naar onderen breeder wordend. Z. (?). L. 189, 1. punt 26, br. 2, dm. schacht 2 cM.

37/215»). Als voren, doch de punt tongvormig, in het midden het breedst, met eenige inkepingen in het boveneinde, door omwinding met rotanreepen en een band

1) Ene. v. N. I. IV, 670—693, s. v. wapens der inlandsehe bevolking. — van Braam Morris, /. /. T. L. Vk. XXXVI, 160, 173, 181, 190, 197, 207, 222. — Eerdmans, 1. c. 72—73. —Bakkers, 74—97- — Matthes, Ethn. Atlas, pl. VIII. — Pkrelaer, Bonische expeditie» in i8S9 f* '86o, I, 15 vlg. — Niemann, B. T. L. Vk. 5e volgr. IV, 266—286. — I. van der Wehden, Boni (Ind. Mil. Tijdschr. 1905). .

2) Matthes, Mak. Wdb. 190, s. v. 3" poessóe met Atlas, pL VUL fig. 16.

3) Matthes, Mak. Wdb. 776, s. v. sarbba met Atlas, pl. VIII, fig. 15.

4) Serie 202 don. Mr. M. C. Piepers, April 1878.

5) Serie 61 leg. Prof. C. Blume, Dec. 1865.

6) Vgl. Matthes, Atlas, pl. VIII, fig. 1.

Cat. Rijks-Ethn. Museum, Dl. XVIII. 1

Sluiten