Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ingekeept. Scheede van lichtbruin hout, in doorsnede amandelvormig, bovenaan verbreed met uitgeschulpten bovenrand. Saleier.

L. lemmet 35, br. 2,5, 1. greep 10,5, 1. scheede 37, br. 3—5,5 cM.

1805/34. Dolk, als voren, lemmet recht, driehoekig, rug en snede flauw convex, scherpe punt. Greép van grijs hoorn, in den vorm van een zeer gestueerden vogelkop. Sïï vTn bruin houtf in doorsnede puntig ovaal, schoen en mondstuk van grijs hoorn, het laatste met krul aan den mondrand. Saleier.

L. lemmet 30,5, br. 2,5, 1. greep 7,5, 1- scheede 32, br. 3—6 cM.

1895/35. Als voren, lemmet flauw gebogen, driehoekig ^es^dea^f^hel7e geel, gevlamd palmhout, in den vorm van een sterk

van bruin hout, twee planken, flauw gebogen, boveneinde aan eene zijde verbreed. L^lemmet 33, br. 2,5, L greep 10, i scheede 38, br. 3—5,5 cM.

1805/32. Als voren, lemmet flauw gebogen, rug dik en flauw convex, 1f^ede Jieitelvorndg eerst concaaf, dan convex. Greep van zwart hout, in doorsnede ovaa.1, getogen?' bovSefnde haakvormig; zilveren steelring met zilveren' "[«J^J^ bruin hout, in doorsnede plat ovaal, bovenaan verbreed en met uitgeschulpten bovenrand, met drie geelkoperen banden omwonden. Saleier. ™ lemmet 26, br. 2-2,8, 1. greep 10, dm. 3, 1. scheede 27,5, br. 3,5~7 cM.

1805/36. Als voren, lemmet flauw gebogen, driehoekig, tweesnijdend. Greep van bruinhout, in doorsnede ovaal, rechthoekig gebogen Scheede van bram^ Torsnede amandelvormig, boven aan eene zijde verbreed, bovenrand uitgeschulpt. Het schoentje ontbreekt; twee gevlochten rotanringen. Saleter.

L. lemmet 33, br. 2,5, 1. greep II, dm. 3—3,5, 1- scheede 35, br. 3-6,5 cM.

5. Knotsen.

1640/m1) Knots, van donkerbruin palmhout; het voorste deel m doorsnede rond 9naar bovenbreeder uitloopend, het bovenvlak eenigszins bol; op het zijvlak Ónregefma^ lijnen») en daaronder een rij ingekraste driehoeken. De

steel cylindervormig, het ondervlak plat. Z.

L. 37, dm. steel 2,1, id. dikker gedeelte 5—6 cM.

1640/14. Als voren, doch het vooreinde achthoekig, naar boven breeder uiJapend, het bovenvlak plat. Zonder insnijdingen. De steel cylindervormig, doch het ondereinde iets dikker, het benedenvlak rond. To-alas) (?).

L. 36,5, dm. steel 2,3, id. dikker gedeelte 5—6 cM.

I4C6/I27 Als voren (loso-loso *), doch bestaande uit een dikken, ruwen, cylindervormigen Uk met dunner ondereinde en cylindervormigen knop. In het bovendeel Sn ta\n?ke, onregelmatige stukken ijzer en geelkoper; daaronder een bos menschen haar door eên gevlochten rotanring vastgehouden. Boven den knop, °™ereen detgeliSn ring, ein gedraaid draagsnoer van touw, met twee knoopen vastgehouden. St Sel voor verdediging als om mede te werpen. To-ala, Lamontjong.

L. 52, dm. 3,6—5,5 cM.

1456/126. Als voren (loso-loso% doch uit een schroefvormig m elkaar tak bestaande, waarvan het ondereinde dunner en cylindervormig is In ^ «»»endTel stekenSrijke, onregelmatige ijzeren platen; daaronder, met een band van> blanw katoen^ vastgebonden, een bos menschenhaar. Nabij het ondereinde een gevlochten rSSnTer!f daaronder met twee knoopen een draagsnoer van rood katoen. - Dient tot verdediging en om mede te werpen. To-ala, Lamontjong.

L. 42, dm. 2,6—5,1 cM.

II Serie 1649 aankoop April 1908.

2) Volgens Not. Bat. Gen. XLI, 55 is deze vorm speciaal aan de To-ala eigen.

3) Not. Bat. Gen. XLI, 55.

4) Sarasin, Reuen in Celebes, II, 274-275 ™' fig- °o hnks.

5) Sarasin, Reisen in Celebes, II, 274—275 met fig. 9°-

Sluiten