Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

prins wordt gevierd. Het gebouw rust op 42 palen, die als stijlen tot aan de spanten van het dak doorloopen. Het middengedeelte van den vloer ligt hooger dan de gaanderij of waranda, die rondom het geheele gebouw loopt. Aan het einde is het middelste gedeelte afgeschoten tot een kamer, waarin wederom twee schutten zijn geplaatst. Voor deze kamer zijn twee schutten of afdeelingen van ruitvormig traliewerk aangebracht, die alzoo een gedeelte van het open middenschip in drieën afscheiden. Het middenschip is door stijlen en eene borstwering, die evenals de stijlen met oranje katoen is overtrokken, van de gaanderij afgescheiden. De gaanderij is naar buiten omgeven van stijlen, waartusschen een raamwerk van honzontale en verticale ribben. Deze stijlen en ribben zijn met geel koperblik belegd, met maeandervormige openingen, die het daaronder gelegde roode of groene koperblik vertoonen. De vloer is geheel van gespleten bamboe. Aan twee zijden van het gebouw geeft een loopplank, uit een horde van gevlochten bamboestaven, langs de randen bij wijze van trap (sapana1) toegang. Het dak is recht, voor en achter zijn de gevels gebroken en geheel gedekt met atap, die aan den gevel in op elkander liggende lagen recht afgesneden is. Over de nok loopt een reeks elkander daarboven kruisende latten. De vliegers aan voor- en achtergevels kruisen elkaar insgelijks en zijn tot ronde slippen gesneden. Z. L. 173, br. 105, h. 92 cM.

GROEP XI.

Kunst en kunstnijverheid. Spelen2).

I. Filigraanwerk.

1560/123 s). Filigraanwerk (zilver), driehoekig, met uitgeschulpte beenen, drie stuks op blauw papier. Gowa. H. 5,5, br. 4,5 cM.

1560/124*). Als voren, van zilver, doch in den vorm van een achtbladerige bloem, op blauw papier. Gowa. Dm. 6 cM.

1560/125'). Als voren, van zilver, doch in den vorm van eene zesbladerige bloem, op groen mica, met rood katoen omboord. Hierbinnen eene kleinere, achtbladerige bloem met gedreven gouden knop als kelk, op bladzilver. Gowa,

Dm. 9,3 cM.

1560/126 8). Als voren, doch van rood goud, in den vorm van eene achtbladerige bloem, op zilver. Daarbinnen eene kleinere, achtbladerige bloem op rood doek, met een opengewerkten filigraanknop, met een smaragd ingelegd, als kelk. Gowa.

Dm. 8,5 cM.

II. Borduurwerk.

1239/164 & 164a. Geborduurde lappen, rood flanel, met bloemen in gouddraad en veelkleurige zijde. — Volgens den schenker afkomstig van den troonhemel van den vorst van Bone.

L. 170 en 69, br. 33 en 26 cM.

1) Matthes, Mak. Wdb 735, s. v. sapana.

2) Literatuur'. Bakkers, 38. — Matthes, Korte beschrijving van hel Celebeteke kaartspel (T. I. T. L. Vk. XI, 525—527). — Ene. v. N. I. IV, 62, s. v. „spelen". — B. T. L. Vk. 7* volgr. VIII, 716—717. — Matthes, Bijdragen, 116—131.

3) Gids Tent. Z.-Celebes, p. 47, n°. 363.

Sluiten