Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verenigingsleven aantoont, door decentralisatie de krachtige lijn meer dan eens uit het oog wordt verloren, welke toch moest gericht zijn op het groote gemeenschappelijke doel: Bevordering van het vreem^ delingenverkeer en het toerisme, van landschaps- en stedenbescherming en het wekken eener vaderlandswaardeering in algemeenen niet chauvinistischen zin.

Reeds eenige jaren geleden hebben de destijds ongeveer honderd bij den Nationalen Bond van Vreemdelingenverkeer aangesloten locale vereenigingen en het Centraal Bureau tot Bevordering van het Vreemdelingenverkeer ingezien, dat door een soortgelijke decentralisatie veel dubbel werk werd verricht en veel kracht werd versnipperd, waardoor tevens de aaneensluitende vereenigingsarbeid niet die wederzijdsche waardeering ondervond, waarop hij toch het volste recht had. I

Zij althans hebben door het stichten van een groot door de regeering krachtig gesteund centraal lichaam, de Algemeene Nederlandsche Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer — populair' onder de initialen A. N. V. V. —, na ampele besprekingen een fusie tot stand gebracht, waarvan ik bij een goede leiding door mannen, die voor hun taak ten volle berekend zijn, breed staan en over een organisatorisch talent beschikken, de beste verwachtingen koester.

Sluiten