Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dragen van een algemeen uitbreidingsplan voor Oosterbeek en Renkum, waarbij Wolfhezen als voorbeschikt schijnt het prachtige middenplan te worden tusschen het bloeiende drukbezochte Oosterbeek en het liefelijk gelegen Heelsum."

De naam van den ontwerper geeft mij borg voor een breede opvatting en een zooveel mogelijk sparen van landschapsschoon, maar toch kan ik niet verhelen, dat — al worden ook „middengedeelten van ongeschonden natuurschoon" behouden en al zullen ook in later jaren „de ruim ontwikkelde lanen met 4 rijen boomen reeds op zichzelf een sieraad en aantrekkelijkheid vanhet landgoed vormen" — de charme van het landschap Wolfhezen met zijn ongebaande paden en in het bosch verloopende sluipdoor-kruipdoorwegeltjes verloren zal gaan, dat het Wolfhezen der toekomst — het moge vrij een eenig en ideaal woningoord worden — toch de phsysionomie verkrijgen zal van een prachtig gelegen tuinstad.

We zouden een lange jeremiade kunnen aanheffen. We zouden kunnen laken, dat vrije in de natuur gegroeide koningseiken sedert een paar jaar slechts op vertoon van een kaartje a 10 ct. genaderd kunnen worden. We zouden kunnen aantoonen hoe de buitenlandsche „Fremden-Industrie" met zich heeft gebracht, dat in menig „Kur-Ort" de natuurschoonheden worden uitgebuit en dat men in plaatselijke gidsen omheinde „oerwouden'Vemrasterde reuzenboomen of reuzenzwerfkeien tot den bezoeker brengt in zinnen, waarin verhaald wordt van „die majestatische und die überwaltigende Stimmung der nie(sicl) gestörten Natur".

Maar als we onzen tijd aanvoelen, als we van onzen eigen tijd houden, en in ons de wensch is gegroeid te zorgen, dat we ook in de toekomst nog meer van dezen tijd zullen kunnen houden, dan moet het thans reeds dankbaar stemmen, dat voor alles bij het ontworpen plan voor Wolfhezen-Tuinstad op den voorgrond is gesteld, dat de eigenares — de Hotelmaatschappij „De Tafelberg" — nimmer zal gedoogen, dat

Sluiten