Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

; Beek en Nijmegen zeer ter harte ging, berichtte men hoffelijk, dat men van den voorgenomen aankoop : afzag. Naar waarheid mocht de Prov. Geld. en Nijm. Courant van 16 Jan. 1913 dan ook getuigen:

„Zij hebben elkaar noodig, hun samenwerking (die van de gemeentetram en het Groot hotel Berg-en-Dal) I moet in 't belang zijn van beide lichamen en „MooiNederland" is de brug, waarover zij elkaar opnieuw de hand reiken."

Wat ik hier meer uitvoerig heb nagegaan bij enkele Geldersche villapark-maatschappijen, is ook aan te toonen in de Hollandsche provincies en elders.

De Hagenaren zullen in dit verband wijzen op de prachtige villaparken van Oud-Wassenaar, GrootHasebroek en Mijendal, die niet in te kleine perceelen verkaveld zijn en waar geijverd werd voor een monumentalen bouw. In de buurt van Hilversum hervormt de Centrale Exploitatie-Maatschappij de bosschen van ,,'t Hoogt van 't Kruis" onder vakkundige leiding van den bekenden tuinarchitect D. Tersteeg in een ideaal buitenoord. Otto Schulz, die zijn sporen als tuin- en villaparkarchitect reeds verdiend heeft te Hilversum, Bussum, Amersfoort en Zeist, gaat tusschen Bussum en Hilversum in samenwerking met den architect Adr.-Moen in de vrije natuur huizen bouwen, welke het begrip „boschdorp" niet zullen aantasten. In Bergen-Binnen en Schoorl, te Bentveld en Loosduinen, midden op de Veluwe in Nunspeet, j'a waar niet, zoekt men thans tegemoet te komen aan de behoefte den band te versterken tusschen stad en land door buitenwoningen te bouwen in villaparken en wnsteden, welke in niets herinneren aan die mislukte scheppingen uit het eerste decennium der twintigste eeuw, die, om met Henri Meyer mede te spreken, „den $veg wijzen naar het kerkhof van het buitenleven".

Als gemeentelijke villapark-exploitant wil ik hier Amersfoort's stadsbestuur noemen, dat zelf de vestiBngspropaganda ter hand heeft genomen, er openlijk «vert voor alles wat het vreemdelingenverkeer kan bevorderen en wat kan medewerken tot meerdere

Sluiten