Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stichting beschouwen als een lyrische manifestatie, een geheiligd oord, waar tot tastbare werkelijkheid langzaam in blanken steen groeit wat als een afschaduwing beschouwd moet worden: een visioen van het heilige land, betrad ik het heerlijke terrein van 't Groeske. Ik had niet verzuimd ook van de niet-katholieken eerbied te vragen en bij den ingang van de zijde der Meerwijken trachtte ik het besef pij te brengen, dat wat hier zal besloten zijn binnen Jerusalems gewijde muren toegankelijk door de gouden poorten van godvruchtige overweging en vróom beschouwen het gewijde Palestina is op Neêrlands grondgebied overgebracht.

We wandelden het terrein op door de Patriarchenlaan, die ons voerde langs Bethlehem naar het suizelende dennenbosch, waar het blanke huiske van Nazareth den vromen tot inkeer brengt. Door de bloeiende heide kwamen we op de hoogte van de Bergrede, waar het Openbaar Leven begon en dat we volgden langs Tabor en over Cedrons beek in Gethsemane, tot de plek, waar Pilatus' paleis, hoog oprijzend met zijn toegangsweg van vier en twintig trappen, zal worden gebouwd. Hier vangt de Lijdensweg aan, die op de Nijmeegsche Heilige Landstichting juist in dezelfde lengte is aangelegd en met dezelfde bochten en kronkelingen als de Via Dolorosa te Jeruzalem. In vele staties zal hier het leven van Christus worden uitgebeeld.

De vierde statie, die van de ontmoeting met Zijn Moeder was reeds temidden van bloeiende dopheide verrezen.

Dan welft er zich tegen het breede uitspansel de kale berg van Golgotha en voert de weg tot de grafspelonken.

Ginds staat sereen en nobel belijnd de reine koepel op den heuvel der verheerlijking, den berg der hemelvaart, waar de herinnering aan Jezus' Opstanding in het leven wordt geroepen, om op die wijze aan het volk in den meest algemeenen zin des woords Jezus Christus te leeren kennen en het door die kennis tot liefde te brengen.

Sluiten