Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Door dergelijke geschriften op zeer ruime schaal te verspreiden en door de leden van de Tuchtunie en de. bij haar aangesloten vereenigingen dringend uit te noodigen zooveel mogelijk door gepaste en wettige middelen een einde te maken aan het afrukken van bloeiende heestertakken, het roekeloos vertrappen van begroeid terrein en het uithalen van vogelnesten heeft men de straatschenderij trachten te bestrijden, terwijl in binnen- en buitenland knappe koppen zoekende zijn naar de middelen om de oorzaken weg te nemen, die ongetwijfeld zeer ongunstig moeten werken op de baldadigheid van de jeugd in de vacantie.

Met weldoende warmte vraagt de heer Th. R. v. L. de nadeelige gevolgen te ondervangen van onze groote stedenvorming en hierbij treedt hij geheel in de voetstappen van Walter, die in de Köinische Volkszeitung van 12 Juli 1908 reeds over de onnatuurlijke betrekking tusschen den modernen mensch en de natuur schreef:

„In eine Periode starker Sonderung von Kultur und Natur is die Menschheit der Gegenwart eingetreten. Die Groszstadt mit ihrer Ausdehnung, den ungeheuern Steinmauern, ihrer übereinander gehauften Bevölkerung tritt an die Stelle des Umgangs mit der Natur. Arbeit und Leben wickelt sich innerhalb der Mauern der Werkstatt, der engen Wohnung, des Bureaus, der Schule u.' s. w. ab. Das Stadtkind ist eine reine Kulturpflanze, niemals Kind sondern ein treibhausmaszig zur Frühreife entwickeltes Menschenleben. Der Mensch kann sich nicht ungestraft den Genüssen, die ihm die Natur bietet entziehen. Wem der Sinn

für Naturfreude mangelt, der ist beklagenswert 1"

ais een eerste middel om tot betere resultaten te komen, noemt de heer R. v. L. „meer wandelgelegenheid", waardoor het doelloos heen en weerslenteren door de stadswijken, dat tot straatschenderij verleidt, verminderd wordt. En ziet in het ten uitvoer brengen

van dit plan ligt nu een mooi veld ter bewerking ook voor de vele vereenigingen, die het goed meenen met het kind en het vreemdelinerenverkppr

Sluiten