Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

allen, die naar deze landen kwamen om rust en verademing weer te vinden en in een vriendelij'ke natuur troost te zoeken voor aangedaan leed.

En waar overal elders de vreemdeling in een min of meer onaangename soms zelfs zeer pijnlijke positie verkeert, omdat het spionnengevaar zelfs de goedmoedigste menschen achterdochtig heeft gemaakt, daar tracht ons vaderland in het algemeen en de A. N.V.V. als centrale organisatie van alle. vereenigingen tot bevordering van het vreemdelingenverkeer in het bijzonder, zich te beijveren om ieder, welke nationaliteit ook door hem of haar vertegenwoordigd wordt, het zoo aangenaam mogelijk te maken in ons Nederland.

Sluiten