Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

einmal viele am Abend vom Ausflug Heimkehrende an: Beladen mit Blüten, Blumen und Laub ziehen sie ein, sie wollen ihre Sehnsucht nach der Natur befriedigen und in die Wohnung etwas vom Naturzauber mitnehmen. Gar nicht zu gedenken der beschadigten Kornfelder!"

Ten onzent kon M. Mor,esco als schrijver van het geestige en volksopvoedende boek: „Van de Polders naar de Bergen" (dat hij de Nederlandsche Reisvereeniging aanbood en opdroeg uit erkentelijkheid voor de vreugde van een zoo-kostbare en welkome ontdekking als die der N. R. V. en in dank voor de groote vermeerdering van reis- en andersoortig genot, ontvangen op de eerste groote vereenigingsreis naar Zwitserland, waaraan 264 personen deelnamen) toch niet nalaten in het hoofdstuk: „Liedjes" op goedmoedige, railleerende wijze te gewagen van de volgens hem „allerverschrikkelijkste, de voor ons land en ons volk wel "allercompromittantste tijdpasseering, waaraan zij, die niet zoo gemakkelijk een stemming in zich opnemen, wier geest niet anders wordt beziggehouden dan door het nieuwe, door het nog niet geziene, behoefte gevoelden op het Vierwaldstattermeerl

Een dichtlievend reisgenoot aan wien allen zich verplicht gevoelden, omdat hij zich blijkbaar moeite had gegeven het velen bijzonder aangenaam te maken, had een stuk of zes acht liederen vervaardigd ter eere van de reis. Hij had ze — slechts onderteekend met zijn initialen — in honderden door den druk doen vermeerderen en aangegeven, dat men ze zingen zou op de wijze .„Mij fatherland good night", wijze „Wacht am Rhein", enz., enz.

Zijn altruïstische menschlievende bedoeling was: „Als je zoo'n langen tijd op een boot moet doorbrengen op het meer van Genève, het Vierwaldstattermeer of zoo, dan verveel je je natuurlijk dood, wanneer je niet wat te zingen hebt; waar zal je naar koekeloeren, als het niet is op een bedrukt stukje papier met verzen als dit:

Sluiten