Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vreemdelingenverkeer acht aardsche paradijzen rond Vorden toegankelijk gemaakt. De Vordensche V. V. V. gaf natuurlijk een handig boekske uit met een duidelijke kaart, waarop met roode lijn de acht-kasteelentocht is aangegeven, terwijl ten overvloede voor hen, die alleen den rit of wandelend van kasteel tot kasteel kennis wenschen te maken met het Vordensche zomerdorado, op de boomen nog gele duidelijk zichtbare driehoeken zijn geschilderd

Honderden en honderden zijn sindsdien naar Vorden gefietst, om daar onder leiding van den heer W. F. van Mourik, den rit te maken door bosch en over heide, langs vroolijk kabbelende beekjes en prachtige korenvelden, met als rustpunten op den 33 K.M. langen tocht de gastvrije hoven der acht Vordensche kasteelen.

Middagen zijn er geweest, waarop meer dan 500 deelnemers den leider volgden!

Begon men aanvankelijk met het bescheiden getal 7, dit groeide iedere week met groote sprongen aan, steeg den tweeden Woensdag reeds tot 22, den derden tot 35 en midden in den vacantietijd, op den 13den Augustus, toen het weer alles behalve aanlokkelijk was, hadden zich toch nog 140 deelnemers in Vorden verzameld!

En wat meer zegt, deze .origineele opzet heeft Vorden geen windeieren gelegd, want de uit den aard der zaak zeer vluchtige kennismaking, met al wat de streek aan schoons en merkwaardigs biedt, bevredigt iemand, die van een rustiger genot houdt en van een kalmer wisseling der indrukken, slechts matig. Maar de band is gelegd!

Hij heeft gezien, wat de omstreken van dit Achterhoeksche lustoord bieden als in filmgang en als het vele hem verrast heeft, zal hij gewis later nog eens terug komen om met Vorden als uitgangspunt de kennismaking te hernieuwen.

In mijn boek over „de Geldersche Achterhoek", verschenen in de Meulenhoff-serie „Ons Mooie Nederland", schreef ik dan ook:

Sluiten