Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wachter zou daarvan staaltjes kunnen vertellen, die aan het ongelooflijke grenzen.

Eveneens zou de wandelstad Nijmegen een ware chronique scandaleuse kunnen opmaken. Als openbare aanklager treedt gelukkig zoo nu en dan een warm voelend natuurvriend op, die zich in de Prov. Geldersche en Nijmeegsche Courant verschuilt achter een driester en menig belangrijk feit zou weten toe te voegen aan de geschiedenis van de Nederlandsche landschapsontluistering. Zoo schreef hij nog niet zoo heel lang geleden weer in dat blad:

„Wij hebben onlangs de klachten gehoord van den eigenaar van den St. Jansberg en hij heeft ons staaltjes verteld, zóó ergerlijk, dat zijn verontwaardiging hoogst begrijpelijk is. Wat er van te zeggen, als menschen zoogenaamd van „stand" niet alleen het „Verboden Toegang" niet eerbiedigen, maar op het verboden terrein het slot van gebouwen forceeren en zich laten fotografeeren, zittende in dit onrechtmatig betreden gebouwtje".

Op de terreinen van „Mooi-Nederland" wordt vooral in het voorjaar en speciaal in de nachten van Hemelvaart en Pinksteren (dauwtrappen) steeds streng wacht gehouden door parkwachters, gemeentepolitie en marechaussée, om te voorkomen dat de gouden brem, die de hellingen en taluds van het land onzer bergspoor tooien met groote bruidsbouquetten, daar geheel uit de flora verdwijnt. I Het prachtige landgoed Nienoort, dat met zijn antieke poort uit Bentheimer steen, zijn indrukwekkende beukenlaan, schilderachtigen hertenkamp, |ikenbosch en sagen-omsponnen schelpengrot in het vriendelijke landschap van Vredewold zulk een schoone en bezienswaardige eenheid vormt, zoodat de Toeristenbond voor Nederland van Roden uit een afzonderlijk zij-wandelwegje projecteerde naar dit Groningsche palladium, is in 1918 door de familie Van Panhuys ook gesloten wegens de talrijke gepleegde baldadigheden. Zoo zullen de niet baldadigen niet meer de schelpengrot kunnen betreden,

Sluiten