Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De verzamelwoede, welke zooveel natuurschoon te loor deed gaan, welke maakte, dat „de groene bus" een veege verschijning was in het landschap, is duchtig bestreden. Maar het heeft heel wat overredingskracht gekost om de „liefhebbers" te overtuigen, dat de verdiensten van een onvolledige particuliere verzameling al heel laag door de wetenschap worden aangeslagen, ja vrijwel illusoir om niet te spreken van negatief zijn. Jac P. Thijsse sloeg in zijn brochure: „Vogelbescherming een eisch des tijds" den spijker op den kop, toen hij schreef dat het voor een landje als het onze voldoende is naast een paar exquise verzamelingen van echte ornithologen een [dozijn goede collecties te hebben in openbare instellingen. En om deze stelling te illustreeren, verklapt hij er meteen bij, dat hij zelf nog nooit één vogel ; gedood heeft om er studie van te maken.

Het kon niet anders, of bij zulk een enthousiast voorgaan van enkelen, volgden langzamerhand meeri deren en die schare werd ten slotte zóó groot, dat ; aaneensluiting naast specialisatie van het individueeie i studieterrein goede resultaten zou kunnen opleveren. Maar daarover in een volgend hoofdstuk meer.

5

Sluiten