Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door de' Alpen het spraakkunstig geschrift „de Analogia te vervaardigen."

Eens «is er een tijd geweest — en we behoeven daar heusch niet ver in de vorige eeuw voor terug te gaan — dat de geleerden, niet lettende op den loop der kronkelende riviertjes en de begroeiing van de terreinen, noch acht slaand op de cultiveering van den bodem of de plaats der nederzettingen, de aardrijkskunde van Nederland uitsluitend dor-topografisch behandelden, dat in geen enkel opzicht het landschap in de aardrijkskunde aandacht werd geschonken, evenals men de studie der geologie vereenzelvigde met de systematische classificatie der mineralen.

Eeuwenlang hebben zelfs de Alpen gewacht op de waardeering van hun natuurschoon door de menschheid,- ofschoon ze — en hier laat ik Ruskin voor mij spreken: "seem to have been built for the human race as at once their schools and cathedrars; full of treasures of illuminated manuscripts for the scholar, kindly, in simple lessons for the worker, quiet in pale cloisters for the Klinker, glorious in holinessfor the worshipper. They are great cathedrals of the earth, with their gates of rock, pavements of cloud, choirs of stream and stone, altars of snow, and vaults of purple traversed by the continual stars".

Eerst vele jaren later, heeft de overtuiging zich 'gevestigd, dat natuurschoon niet alleen te zoeken was in het buitenland, maar dat men ook veel moois en interessants kan vinden in onze bosschen en heiden, langs sloot en plas, in de duinen en de venen van ons eigen land. Maar toen eenmaal ook de oogen geopend waren, groeide de Nederlandsch Natuurhistorische Vereeniging met groote snelheid tot een organisatie, die thans haar vele honderden leden over heel het land verspreid ziet in werkzame afdeelingen, en werd er zoowel in het tijdschrift „De Levende Natuur" als in het orgaan „Natura" heel wat feitenmateriaal van beteekenis vastgelegd voor'de kennis van ons land. ,

Uit het midden dezer leden zijn nu de krachten

Sluiten