Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Natura Docet", eigenlijk Berninks museum, als attractie bezit, welke honderden en duizenden lokt naar dit uithoekje van onze groote toeristenprovincie Overijsel.

En dat de stadsmenschen in Denekamps omgeving het naar den zin hebben, vindt voor mijn overtuiging wel de beste bevestiging in de mededeeling welke Dr. Hondelink, voorzitter V.V.V. mij deed: „'t Is geen wonder, dat men hier veel voor het vreemdelingenverkeer doet, de streek is immers schóón en 't is zoo aangenaam de bewondering van eiken vreemdeling, die hier komt aan te hooren".

Wat de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten doet in het groot, wat Bernink door zijn persoonlijk optreden in Het Dinkelland wist tot stand te brengen op onovertroffen wijze, dat is in het schoone Paterswolde als voornaamste vereenigingstaak aanvaard door de nuttige Vereeniging tot Behoud van Natuurschoon te Paterswolde, welke ruim 430 leden telt en vooral door te laten surveilleeren een krachtige actie voert ten gunste van den wilden plantentooi in Groningen's meest bezocht vreemdelingenoord. De elders zoo aan de openbare vernielzucht prijsgegeven katjeswilgen genieten in de vroege lentedagen in PaterswóTde bijzondere bescherming tegen pluklüstige „katjes"-liefhebbers en liefhebsters • uit „stad".

Kon men in een der eerste jaarverslagen de verzuchting lezen, dat een deel van het naar buitengaand publiek beslist gesurveilleerd moet worden, daar het afrukken van bloeiende planten, het meenemen^oms van heele struikjes en boompjes niet alleen langs den openbaren weg geschiedde maar ook op particuliere eigendommen, een volgend gewaagde van de meerdere interesse, die in 't algemeen de jeugd toonde in bloemen en planten, welke op zichzelf natuurlijk toe te juichen is, doch niet gepaard mag gaan met vernielzucht, waaraan zich de eigenaren der Paterswolder buitenplaatsen herhaaldelijk moesten ergeren. En het jaarverslag 1916 kon deze merkwaardige en verblijdende mededeeling doen:

Sluiten