Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

florakind geheel in zijn vegetatie bedreigd. Om althans op één plek de wolfsklauwen ook voor hen die na ons komen, te behoeden voor algeheele uitroeiing, heeft het V. G. een afrastering laten aanbrengen, zoodat, vertelt de Gids, „het nu veilig en ongestoord in zijn duivelschen cirkel of krans zich kan ontwikkelen en groeien er\ bloeien, zonder door de schendende hand gestoord te worden." En dat die geduchte „schendende hand" ook in de omgeving van het Berkelstedeke al heel wat natuurschoon heeft doeri verdwijnen, bewijzen "de borden met het dreigende artikel, dat voor het fatsoenlijk zich gedragende publiek niets meer dan een doode letter in Lochem's omstreken is, maar dat, zoo ik reeds uitvoerig heb betoogd, den eigenaar een middel in de hand geeft om bij jachtovertredingen te kunnen bekeuren en wanneer het publiek verwoestingen aanricht of onsmakelijke souvenirs aan zijn verblijf achterlaat, de plaats te kunnen sluiten.

Gelukkig is de uitoefening van de rechten op het Lochemscne wandellustoord Ampsen in handen van een edelman, die met gulle gastvrijheid zijn buitenplaats openhoudt voor inwoners en vreemdelingen. Driewerf gelukkig voor Lochem, dat de héér G, Naeff, die zooveel tijdens zijn leven heeft gedaan voor de bevordering van het vreemdelingenverkeer, de woorden van den Achterhoekschen dichter-predikant Wittem Sluyters als zijn lijfspreuk aanvaardde:

„Men moet iets doen, dat voor de liën Die na ons leven ook nog dien!",

zoodat de erven van wijlen dezen Lochemschen Maecenas in October 1914 aan de gemeente een deel van den Lochemschen berg, groot plm. 26 H.A. konden aanbieden vrij van successierechten. Geen wonder, dat Lochem's vroede vaderen dit kostbare natuur- en /wandelbezit in dank aanvaard hebben!

Mogen de voor het binnenlandsche vreemdelingenverkeer zoo veel beteekenende Lochemscne omstreken steeds dat gastvrije karakter blijven behouden. Gaarne

Sluiten