Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik acht de groene Staatsduinen van Schoorl voor ons landsbehoud van minstens even groote sociale beteekenis als de geheele vaderlandsche kustverdediging dat mag zijn in militairen zin.'

En volg me nu langs de wegen, die in overgroot aantal aangelegd zijn en namen dragen van voormannen op bosch- en heide-ontginningsgebied (de naambordjes en wegwijzers langs de paden hebben een duchtige „schouw" noodig, daar ze zeer verwaarloosd zijn) en welke ons brengen langs steile hellingen en door diepe duinpannen naar de hoogste toppen van Zonneduin of Schoorlsche Nok.

Daar kunnen wij uitrusten en genieten van de grootsche panorama's naar alle windstreken.

Naar het Noorden en Zuiden de warrelige woeling, de boogvormige rondingen de verglijdende ravijnvlakken van het duinlandschap met de verre glinstering van blanke berkenstammetjes en-de dichtbije woudsomberte der oude StaringboscWes. En ginds achter de „vastgelegde" en „vrije" duinen aan gene zijde van de violetwazige vlakten en de welvende helmbeplante olmers der zeereep de effen zilveren zee in de stralende pracht van de zonnige openheid, wegdoezelend in kleurigen nevel aan den Westelijken horizont.

Dichterbij weidt het oog over de oude boschstreeÉi langs den voet der hoogste binnenduinen met hlekl en daar en ginds een blank huiske, lachend uitkijken^ tusschen het groen, omzoomd aan de zijde van het kanaal met de warmkleurige borduursels der O. I. Kersvelden. En verder naar het Oosten zweeft de blik over het gloriënde polderlandschap van het vruchtbare Noord-Holland met de verspreide welvarende rij. dorpen, die soms hun grappige pyramide-stjelpdakötól schuiven tot dicht bij het kanaal, zooals dat het gevaF! is met het laagliggend dorpje Koedijk, karakteristie*|i vooral om de typische mutsdaken van glimmend staalgrauwe pannen en kunstig uitgeschulpte rietfiguren.

Op „Zonneduin" of „Nok", heel het land tot ver

Sluiten