Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bod was gedaan en dat er een zucht van Verlichting werd geslaakt, toen een particulier het Prinselijk bod te boven kon gaan en zijn verkregen jachteigendom verklaarde noch te omrasteren, noch te sluiten voor het publiek.

Het „Noblesse oblige" mocht zoo ergens hier zeker hooggehouden worden. Werden in 1863 de HoogSoerensche en andere bosschen in den omtrek niet aan het Kroondomein toegevoegd in de besliste regeeringsovertuiging, „dat daardoor zegt de toelichting — het behoud dier bosschen verzekerd werd, hetgeen van groot belang was voor de Hooge Veluwe."

Zoo werd dan op 1 November 1916 — dank zij de perscampagne — het bedreigde woud in zijn gastvrij karakter behouden, werd het niet getrokken binnen de afrasteringen van kippengaas, welke uren in den omtrek de Prinselijke wildbaan omgeven, inkooiende de Hoog-Soerënsche, Order-Meerveldsche-KoningsWiesselsche Gortelsche en Uddelerbosschen.'Ook het Uddelenneer werd in zijn romantische droomen gestoord èn ziet zijn bestaan aan den voet van de oerhistorische Hunnenschans thans vernederd tot drinkplaats van de herten en wilde varkens.

Ofschoon het om vele redenen voor het vreemdelingenverkeer te betreuren is, dat zulk een uitgestrekt aaneengesloten gebied van vele duizenden H.A. bosch geheel den Heiligen Hubertus en zijn beschérmelingen toegewijd is, zoo blijft de boomenschoonheid in een dergelijk wildrevier vrijwel onaangetast. Men heeft bij het deskundige beheer der Kroondomeinen voor het boschbehoud binnen de gewraakte omrastering geen vrees te koesteren, integendeel er wordt door ontginningen heel wat jong bosch aan het oude toegevoegd 1 Van dat standpunt bekeken, mogen we het thans gereserveerde kroondomein aanvaarden als een aanzienlijke zekere boschreserve, wat helaas in de laatste jaren niet gezegd kan worden van veel toegankelijk gesteld wankel particulier woudbezit. Op hoeveel plaatsen kwam door brandstoffennood of zucht naar oorlogswinst niet de bijl aan den onrijpen

Sluiten