Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overleg met Heemschut was getreden, van zijn voornemen af om een iepenlaan te rooien van het dorp Schelluinen aan den rijksweg Gorinchem— Dordrecht, welke laan met de brug van Steenenhoek, de kerk en het. oude kasteel een bijzonder fraai geheel vormt.

Tweemaal kon de Vereeniging tot Behoud van Natuurschoon te Paterswolde haar goed bestaansrecht bewijzen door op te treden, waar natuurschoon dreigde te worden vernield. Den eersten keer betrof het de bekende lanen van het landgoed Vosbergen, dat zijn * schoonste partijen uitstalt langs de kronkelende paden van den vierden Bondswandelweg. Ofschoon het uitgebrachte deskundige rapport niet het behoud kon verzekeren, werd toch verkregen, dat de lanen reeds dadelijk met flink jong plantsoen werden getooid, waardoor ten duidelijkste is aangetoond hoe alle winstbejag uitgesloten was. Den tweeden keer sprong men in de bres voor het bosch te Ide, eigenaar Mr. H. Smeenge, lid der Tweede Kamer. Op telegrafisch verzoek van den voorzitter werd door den heer Smeenge de aangekondigde verkoop opgehouden en door overdracht van het bosch aan den heer j. E. : Scholten werd het behoud daarvan vrijwel verzekerd.

De Vereeniging Nederlandsch Mettray wijzigde haar besluit tot velling van een aantal houtopstanden, i na advies ingewonnen te hebben van het StaatsboschI beheer en een voorstel van de kerkvoogden te Lop] persum (prov. Groningen) om de boomen te verkoopen, (die om de bekende prachtige kerk staan en het i merkwaardige bouwwerk van het Groningsche platte1 land zeer goed tot zijn recht laten komen, is ingetrokken ï nadat men kennis genomen had van de protesten, die i inkwamen van verschillende corporaties en particuliere [personen. Is hier dus weer iets goeds bereikt, te Nieu\ wolda werd een der zeer weinige mooie lanen van deze ï „kale" provincie gesloopt door den eigenaar, die voor ^4000 zilverschijven zich 'het recht toeëigende het t boomenleven te vermoorden en te Beerta zijn de lanen rmet boomen — „prachtig natuurschoon" meldt het

Sluiten