Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stammetjes nog verward stonden in het korstmosI begroeide dunsel, werd in bescherming genomen tegen

de kapmanie, die zich in den zomer van 1917 van

uit de steden als brandstofconsumenten epidemisch

verbreidde over heel het land. Niet alleen in Brabant, waar door middel van een

kapverbod de velling van een belangrijk aantal onrijpe

Canadapeppels werd verhinderd, maar ook in den : Gelderschen Achterhoek maakten de houtbeulen kennis

met het voor hen gevreesde artikel I. Te Lichtenvoorde ï bleven 3 H.A. te jong eikenbosch ongerept, evenzoo

een deel van het bosch „Stoppeling" te Beekbergen, | terwijl een groote uitgestrektheid dennenaanplant van [de bekende wandelbosschen van Scheidius tusschen rGroesbeek en Berg-en-Dal mede door het kapverbod

in ieder jaar schooner pracht den natuurliefhebber

zullen weten te lokken langs mulle zandwegjes naar (de hooge punten met hun doorkijkjes over de deinende

wijdheid van Groesbeeks heuvelland.

Ik heb hier door een lange reeks van gevallen te ' vermelden aangetoond, hoe alleen door- een harmoi nieuse samenwerking van autoriteiten, vereenigingen (en particulieren het boomenschoon, wat ons land nog (bezit, kan worden geconserveerd.

Een dubbel genoegen is het mij hier ook te mogen ' wijzen op het gewaardeerde optreden van de militaire (overheid. Brachten de rooiingen en boomvellingen ,„op last van het militair gezag" in het begin der jHiobilisatie de boomenvrienden in het strijdperk (wie 1 herinnert zich nog niet het gebeurde met de boomen jlangs den Larenschen weg, die werden opgeruimd tten behoeve onzer waterlinie-defensie?) thans begroet rmeer dan één gewest in den „staat van beleg'" het ijradicale middel tegen schoonheidsvernietiging.

Ik gaf hierboven een luguberen staat van boomen\ veilingen in Zuid-Limburg, ik sprak van ontwoudingen iin Brabant, welnu, thans is daaraan — ook buiten ingrijpen van de ambtenaren belast met de uitoefening cder Boschwet — paal en perk gesteld. Immers de ccommandant van het veldleger, die het militair gezag

Sluiten