Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het vertrouwen heeten, dat zij aan beide zal ten goede kómen. Reeds uit het feit, dat naar de fusie der krachten eenerzijds werd gehaakt en dat zij anderzijds gaarne werd bevorderd; mag, geloof ik het vertrouwen worden geput, dat zegenrijke gevolgen van haar te wachten zullen zijn."

Moge dan een der gevolgen van een algemeene samenwerking tusschen de vereenigingen, welke steeds aanrakingspunten met elkaar hebben, waar ze optreden voor het behouden van bestaande schoonheid in stad en land, het aankweeken van nieuwe schoonheid, het bevorderen van het verkeer en het toerisme, zijn de verschijnjng van het groote volksopvoedende tijdschrift, dat ons Nederland nader brengt tot ons Nederlandsche volk.

Zeker ik weet wel, dat thans ook weekbladen en andere periodieken meer en meer aandacht schenken aan de onderwerpen, die ik hier aangeef en ik geloof, dat ik namens alle vrienden van ons mooie land ook de periodieke pers lof kan brengen voor wat ze presteert en voor de schoone uitingen van het particuliere initiatief. Ik denk hier bijv. aan de reeks fraai geïllustreerde artikelen, welke het weekblad „Buiten" ter herdenking van onze 100-jarige onafhankelijkheid gaf onder den veelzeggenden titel „Sloopend, Herboren Nederland". Ofschoon meer voor den vakman-kunstenaar geschreven, dienen onze bouwkundige bladen als „De Bouwwereld", dat reeds eenige „Heemschut"nummers gaf, „Het Bouwkundig Weekblad", „Architectura" „Het Huis (Oud en Nieuw)" en het nieuwe Jtiidsehrift „Wendingen", alle op overtuigde wijze de „Heimat" cultuur. „De Kampioen", „Schoon-Nederland", „Holland Express" ze geven met de duurdere en minder dure familietijdschriften het beste voor den onderling concurreerenden prijs en boden reeds jarenlang populaire bijdragen, welke de jonge denkbeelden der vaderlandswaardeering verbreidden in lezerskringen van uiteenloopende ontwikkeling.

Up den wengen penoaieKenDoaem wera in net

najaar 1917 naast verschillende „mondaine tijd-

8

Sluiten