Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en Luttik Oudorp. Als dan ook die gracht gedempt werd, zou wellicht de stroom der reizigers mede zijn afgedamd. Zoo veel leelijks zou afschrikken van een tweede bezoek aan deze stad." . Veel doelmatiger — althans de proef ware zeker te nemen — lijkt het mij toe een paar levende of doode /wegwijzers te plaatsen op de Turfmarktsbrug met het opschrift „station", welke dan den vreemdelingenstroom van boot tot tram kunnen leiden langs de wandelroute Verdronken Oord,- Mient, Waagplein, Houttil, Langestraat.

Alle vrienden van het Hollandsche stadsschoon zijn het met den architect Peters eens, die in zijn prachtwerk over den Nederlandschen stedenbouw schreef, „dat met een gracht vergeleken, elke straat... arm en koud, slechts een doode verkeersruimte is, niets meer". Die grachten, al liggen er slechts enkele getuigde schuiten in, zijn bijna altijd en overal min of meer dankbare schilderstukken, iets, dat van bijna geen enkele straat kan gezegd wonder. Geen wonder dan ook dat ieder rechtgeaard Amsterdammer met kracht en klem opkomt voor het behoud van zijn grachten en niet wil gedoogen dat het stadsbestuur deze (dus zelfs in de hoofdstad des Rijks met haar wereldstadverkeer!) onnoodig ten offer brengt aan het tramverkeer.

Ook de Amsterdamschebruggenarchitectuur, welke door nieuwe opvattingen geleid wordt van het principe, dat de waterweg gaat voor den rijweg (sluis) naar dat waarbij verkondigd wordt, dat de brug geen gelegenheid in de eerste plaats meer behoeft te geven om er onderdoor te varen, dus meer te beschouwen is als een stuk weg met duiker of bescheiden doorvaart en den indruk dient te wekken even stevig, even „massaal" als de weg zelve te zijn, heeft naast vele aanhangers ook duchtige bestrijders gevonden. En het baart geen verwondering, dat velen, die door de jaren zich vertrouwd hebben gemaakt met een of ander stadsbeeld (denk ook eens aan onze onvoltooide „stompe" torens) elke verandering niet maar

Sluiten