Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te breiden. Ook op Walcheren wilden voor enkele ?

jaren terug de struische boerinnekes „in stad" niet I Jj

meer door de winkeliers aangesproken worden met 11

„Bazinne" of „Meisje"; ze stelden het praedicaat I j

„Juffrouw" (wat toch heusch zoo'n eeretitel niet is) "

op zóó hoogen prijs, dat ze om een dergelijke titu- ™ latuur te verkrijgen, gaarne hun kleurig en flatteerend

costuum verwisselden voor de stijve, ongracieuse ">

„burgerdracht". ^

Een bezoek op Donderdag aan de Groote Markt ^ te Middelburg, die niet alleen in geografischen zin,

maar ook in het openbare leven het middelpunt is 8!

van Zeelands tuin, zal ieder de overtuiging schenken, 21

dat de Walchersche boeren en boerinnen ingezien ?'

nebben, dat hun individueele kleeding — verschillend '« naar de plaatsen van het eiland — wel een dér waardigste uitingen is van het zich blijvend onaf-

hankelijk weten der binnen- en buitenlandsche con- >' fectiepak-modes.

Zoo zal Middelburg — mede dank zij het actief B optreden van Nëhalennia — zijn Donderdagmiddagkarakteristiek behouden, en ook na den oorlog als t centrum van het Walchersche boerenleven, een cos- >> mopolitische vreemdelingenschaar weten te lokken. 31

En zoo, tegen het drukst van den markttijd, Krijgt J

de „Lange Jan" dan weer bezoek van den populairen M beiaardier Morks, die hoog in zijn klavierhuiske de

internationale bezoekers beleefdelijk zal begroeten jj

door zijn prachtig carillon te laten juichen van de »

„Wacht am Rhein" en de „Brabanconne", van de «

„Marseillaise" en het „God save the Kirtg". Maar J«

met de Walcherensche marktgangers uit Nieuwland A en Koudekerke. uit Vrouwenpolder en Arnemuiden,^

uit Véere en Westkapelle, of hoe al die plaatsjes D mogen heeten, zal hij toch wel het beste contact

verkrijgen door het alom mee geneuriede liedeke Vi van Vlissings Michiel.

Soms komt er ook wel eens een opera-aria naar J

omlaag, een lied van Schubert, een rondo van Haydn n of weT er klinken van de eeuwenoude carillonklokken

Sluiten