Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

elders de architectuur van het woonhuis niet in overeenstemming zijn met de breede lijnen van GrootNijmegen.

In den ontmantelingstijd onzer vestingsteden heeft Nijmegen het geluk gehad in H. L. Terwindt, Mr. Franken N.Gzn. en Joh. H. Graadt van Roggen een driemanschap te eeren, dat krachtig gewérkt heeft om de gegevens van localen, historischen en technischen aard ook te gebruiken in het Nijmegen buiten Molen- en Hezelpoort.

Nijmegen verloor met het slechten der wallen en het dempen der grachten veel van het eens zoo sterk geprononceerde stadsche karakter. De grens tusschen binnen en buiten de muren werd opgeheven, en de vesting wist zich te metamorphoseeren in een vreemdelinglokkende luxestad. De breedte en richting der straten werd wel overwogen, pleinen werden gevormd met bloem- en plantversiering, monumenten van metaal en steen brachten de schoonheid der kunst aan den openbaren weg, het stratenplan werd niet beheerscht als in de binnenstad door strategische eischen, maar door die van verkeer, vestiging, hygiëne, sociale en vooral ook ethische belangen. Prachtig heeft men partij weten te trekken van hetgeen aan middeleeuwschen vestingbouw, aan wacht- en spietorens, contreforts en klimop-begroeide walmuren overbleef, waardoor de levendige terreinbeweging ontstond van het nu beroemde Kronenburgerpark, dat in zijn sterk hellende en stijgende wandelpaden, zijn sappige grasvlakten en bloemrijke heesterpartijen, zijn geheimzinnige druipsteengrot en in nog zooveel meer herinneringen wekt aan het Parijsche Buttes Chaumont. De verbinding van het heuvelige Kronenburgerpark met het Keizer Karelplein, waarvan vele wegen straalvormig uitloopen, wordt gevormd door den Naussausingel, die ons in zijn middenaanleg een bloemenweelde te bewonderen geeft, welke hem stempelt tot een der vele mooie wandel- en woonsirigels rond de oude kern van de Keizer Karelstad.

Het Keizer Karelplein is zonder voorbehoud het

Sluiten