Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

velen." Hij wil, dat de voorbijgangers het goed zien, dat hij een Hagenaar is, die het ding (hoe oneerbiedig) wel kent en dat gij een provinciaal zijt, die nog belang stelt in zulke dingen. De voorbijganger?! zelf zien u ook al een beetje medelijdend aan, zij weten wel niet, dat dit Saksen Weimar is, maar nemen het u toch hoogst kwalijk, dat gij het met weet

Geen wonder, dat deze onverschilligheid inVloed| heeft gehad op de beeldhouwkunst voor de gemeenschap (natuurlijk ook omgekeerd) en dat ookthansj nog weinigen in den lande zich aangetrokken voelertt om hun hoogste kunnen te offeren aan een ondank*; baren „man in the streef'.

Doch ik wil den wensch uitspreken, dat nu ook in de tuinkunst gestreefd wordt naar moderne schoonheid in den aanleg van grootere parken en plantsoenei| en de techniek op schitterende wijze er in geslaagd is een tuinverfraaiingsmateriaal te verkrijgen .dat in onffl zoo wisselvallig klimaat steeds zijn waarde blijft be| houden, waardoor tuinbeelden} parkvazeh, bronneaj en monumentale fonteinen, mits met sentiment uit-gevoerd ook in den winter, als de natuur slaapt, de rol van schoonheidsbrengers vervullen, de reeds thans in breede lagen van ons volk aanwezige gevoeligheid voor natuurschoon ook zal uitgebreid, worden tot die voor de harmonie in den geometrie schen parkaanleg en de moderne plantsoenverfraaW ingen, waarbij het menschelijk ingrijpen meer dan thans in onze would-be landschapsparkjes een stempel heeft gedrukt op de totale physionomie

Ook hier ligt een groot terrein van kunstzinnige^ arbeid voor de plaatselijke Vereenigingen tot Bevordering van het Vreemdelingenverkeer, die in veifc steden bij bijzonder feestelijke gelegenheden dergelijke monumentale stadsverfraaiingen gemeentebe-

} KioHon Ik hprinner hier O. m.

Sturen plegen aan uiwu... .« .— -—---

aan de groote tuinvaas van Louis Vreugde, de monumentale versiering van het Stationsplein te 's-Hertogenbósch, welke in 1913 door 's-Hertogenbosch Belang werd opgericht. Verder aan het „Us

Sluiten