Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om de hooge kosten van het herstel afzag, kocht de vereeniging „het Schuitehuis" deze molenreliek aan. Wanneperveen heeft nu zijn locaal belangrijke bouwwerken tegen vernietiging beschermd en de vereeniging „het Schuitehuis" verdient om haar cultuur- en vreemdelingenverkeer bevorderend werk allen lof. Want het behoeft geen betoog, dat alle toeristen, die Giethoorn al punterende opzoeken, in Wanneperveen aan wal zullen gaan om daar schuitehuis, molen en klokkestoel als een drie-eenheid uit het verleden in oogenschouw te nemen.

In.Meppel werd mede door deze vereeniging de laatste lakenweverij aangekocht, die door het actief optreden van den heer Houwink werd ingericht als locaal museum van Meppelsche oudheden. Door dien aankoop in October 1917 werden een- viertal zeer oude weefgestoelten uit sloopers handen gered, die nu met de opstelling van haspels en ander gereedschap betrekking hebbend op de oude huisweefindustrie geworden zijn waardevolle museumvoorwerpen. Tevens zal met den eenigen nog werkzamen ouden wever, die geheel op de hoogte is van de oude techniek, welke afwijkt van die in andere plaatsen, een overeenkomst worden gesloten om op de behouden getouwen weefsels te maken, die als herinneringscadeau door menig toerist van het Giethoornsche punterland zullen gekocht worden.

Een ideaal openluchtmuseum bezit ook het op een hoogen terp gebouwde dorpje Marssum in zijn kasteel en Popta-hofje. Het geheel gerestaureerde en zeer voornaamgemeubelde slot, dat in een prachtigen lusthof gelegen is onder zwaar lommerrijk geboomte, geeft den bezoeker een duidelijke voorstelling van de residentie der voormalige dorpskoningen en het niet minder bezienswaardige hofje is een ideaal verblijf voor oude Friezinnen, een voorbeeldig „Altersheim", waar de bewoonsters hun eigen „ik" niet verloren hebben. Ook uit een bouwkundig oogpunt is dat Marssumer Poptagasthuis een juweeltje van landelijken hofjesbouw en het scheen mij bij mijn bezoek in

Sluiten