Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die na het instandhouden van het kasteel Doorwerth (waarin het Nederlandsche artilleriemuseum gevestigd is, benevens het Geldersche museum en de vergaderzaal van de Johanniter ridders) zijn krachten wijdt aan de tot standkoming van het Openluchtmuseum, heeft in een oproep tot het Nederlandsche volk aangegeven, dat een openluchtmuseum noodzakelijk is om de ontwikkelingsgang van de plattelandscultuur te kunnen volgen. Hij wees er op, dat het evenals bij elke geschiedenis noodig is deze weer te geven, „in dit geval niet uitsluitend in geschriften, die slechts een deel van het Nederlandsche volk leest, maar ook in een uitstalling, die voor ieder een aanschouwelijke geschiedenis vormt, door op één plaats in een passende omgeving al het verdwijnende eigenaardige Nederlandsche te vereenigen, waarbij evenals In een goed geschreven boek geen hoofdstuk gemist kan worden zonder schade voor het beeld en een verbreken van den samenhang."

Hier ging men uit van de stelling: Het museum is voor het' publiek, niet omgekeerd; het is niet een luxe, een weelde, maar een openbare dienst, ingesteld ten nutte van het publiek. Dit werd verdedigd door Jhr.Victor de Stuers in de vergadering der Staten Generaal van 31 Januari 1913, in een pleidooi voor een langer geopend zijn van ons Rijksmuseum, dat „voor het schoonmaken" den ganschen Maandag zijn deuren sluit voor stadgenoot en vreemdeling, alleen die dagen voor schoonmakers en suppoosten toegankelijk is. Tevens echter dient men bij de wording van het Nederlandsch Openluchtmuseum rekening te houden met hen, die wars van alle antiquarisme het openluchtmuseum wenschen te zien groeien als een klare wetenschappelijke en met smaak geordende verzameling in een streng systematisch, ja architectonisch behandeld raamwerk van een museumpark, waarin ordelijk groep bij groep de oude gebouwen geplaatst worden, zooveel mogelijk ook inwendig gevend een beeld van het verleden.

Er zouden nog vele bezwaren tegen het Nederlandsch Openluchtmuseum aangevoerd kunnen worden.

Sluiten