Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITVOERIGE INHOUDSOPGAVE

ILLUSTRATIE: Portret van den schrijver.

INHOUD Bladz- v-v'

EEN WOORD VOORAF . . » V»-XM

EERSTE HOOFDSTUK: ONS LANDSEIGEN BEZIT EN RIJKSMONUMENTENZORG ......... Bladz. 1

Hooggebergte-laagvlakte — Behoud van oude schoonheid — De Bond Heemschut — De daad te Gouda en haar gevolgen — Het restauratievraagstuk — Monumentenverzorging en een monumentenwet. jjÊggij

TWEEDE HOOFDSTUK: HARMONISCHE SAMENWERKING EN VERDEELING VAN KRACHTEN NOODZAKELIJK Bladz- 8

.Synthese is noodig en methode" - R- N. Roland Holst en Dr H Blink. — Alle krachten concentreeren — Congres de rinstitut intern, de 1'art public - De A. N. W. B. en de N. R. V. Toerisme en Wetenschap — Natuurmonument en vreemdelingenverkeer — Decentralisatie — Fusie.

DERDE HOOFDSTUK: BOUWMAATSCHAPPIJEN EN DE EXPLOITATIE VAN „FRAAI-EN-GEZOND" GELEGEN

TERREINEN . . . * Bladz- 18

Villaparken — Uitgave met regeeringssteun — De trek van de stad naar het land - Voel uw tijd aanl - De metamorpnose van Wolfhezen — Grootsche toekomstplannen — Wolfhezen- ' Boschstad — Het genot van het buitenleven — Nederlandsche. villaparken — Reclame-commissie der gemeente Amersfoort — Amersfoortache stadspropaganda — Daam Fockema over Nunspeet — Uitgevers van locale gidsen — Spoor- tram- en stoombootgidsen.

VIERDE HOOFDSTUK: PLAATSELIJKE VERFRAA1INGSGENOOTSCHAPPEN EN HUN AESTHETISCH ARBEIDSVELD Bladz. 33

Hetbloemenrekkenstedeke Grund —Gevel verslering door bloemen en plantentooi — Informatiebureau's en V. V. V. — Kiosken, koepels en „rustieke" zitjes - Het belvedère-wee - Hotels,

Sluiten