Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verdient het. En hij heeft ook zooveel verloren aan moeder".

Toen was weer gelijk telkens wanneer van die moeder sprake was over haar gekomen een vreemde aandoening, waarvoor ze geen woorden wist, half bewondering en half jalousie, doch waaruit zich ten slotte kristalliseerde haar wensch: te mogen worden als de gestorvene.

Dan was ze zeker van Jans liefde.

Zij zelf hield van hem, dolveel. Ze was blij, dat het hun trouwdag was, morgen.

De gansche voorbijgegane week had ze geleefd in één voortdurende beweging.

In een jubel, die scheen niet te zullen eindigen, waren de dagen voorbij gegaan. Telkens bracht iets anders afleiding; de receptie eerst, dan avondjes met jongelui; met kennissen van papa en mama, die niet

Sluiten