Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Nee, uit den tuin natuurlijk".

„Is er nog meer? Voor ons?"

„Nog wel een maaltje tenminste, 't Achterste akkertje, bij de sloot, die zijn *t eerst opgebonden. De anderen..."

„O, ik ga er toch zelf niet om. 'kZal Jan vragen, een van de knechts wat te laten halen. Die weten 't best, wat ze hebben moeten".

„Jan kan geen knecht missen, op 't oogenblik. *t Is razend druk, en Scholte is niet gekomen van morgen, omdat z'n vrouw ziek is. Kan Dien er niet even om gaan?"

„Nee, die kan 'k niet missen. En 't is niet noodig ook; als 'k Jan vraag, stuurt hij er zeker even een knecht om. Zoo'n werkje van vijf minuten".

Dien kon 't best doen, maar Emma wou laten voelen, dat zij alles van Jan gedaan kreeg.

„Als je me even een mand geeft,

Sluiten